rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiser"Ogenomföra utvisningsbeslut kan inte effektiviseras"

"Ogenomföra utvisningsbeslut kan inte effektiviseras"

För ett par dagar sedan presenterades en rapport från Delmi, delegationen för migrationsstudier, om varför så många med utvisningsbeslut blir kvar i Sverige. Slutsatserna, som även lagts fram som debattartikel i Dagens Nyheter av Joakim Palme och rapportförfattaren Henrik Malm Lindberg, går ut på att effektiviteten behöver prioriteras mer i återvändandearbetet vilket kan betyda att de övriga målen - humanitet och rättssäkerhet - behöver prioriteras ner.

FARR:s ordförande Sara Edvardson Ehrnborg och tidigare ordförande Sanna Vestin vänder på perspektivet och påpekar i en replik i DN att med mer humanitet och rättssäkerhet i asylproceduren hade färre ogenomförbara utvisningsbeslut fattats - och att ogenomföra utvisningsbeslut inte kan effektiviseras. "Vi menar att rättssäkerhet är en förutsättning för effektivitet och, inte minst, en förutsättning för legitimiteten i utvisningsbesluten".

 

Rapporten: Minska möjligheten till uppehållstillstånd efter avslag

Endast 8.000 personer lämnade Sverige frivilligt av de 20.000 som fick slutligt utvisningsbeslut år 2018, enligt ett radioinslag där Henrik Malm Lindberg intervjuades. Bland åtgärderna som rekommenderas är att minska möjligheterna att få uppehållstillstånd efter avslag i asylärendet, som till exempel genom gymnasielagen eller spårbyte för att få arbetstillstånd. Även proceduren för att påtala verkställighetshinder behöver effektiviseras enligt rapporten, och det ska finnas ett återvändandeperspektiv från början i proceduren.

 

Kritiken: Det är omöjliga utvisningsbeslut som är problemet

Sara Edvardson Ehrnborg och Sanna Vestin håller i sin artikel med om att skuggsamhället måste bekämpas men anser att rapporten bortser från verkligheten som gjort att fler fått omöjliga utvisningsbeslut. Gymnasielagen skapades till exempel på grund av missförhållanden som lett till tusentals utvisningsbeslut för redan integrerade ungdomar som om de kommit några år tidigare skulle ha fått permanent uppehållstillstånd. Lagen utformades ogenomtänkt men utan den skulle ännu fler ha ”valt” att leva papperslösa hellre än att återvända till ett livsfarligt område eller ett land där de var precis lika oönskade som här.

Ett annat exempel är statslösa och andra individer som inte släpps in till sitt hemland eller något annat land hur de än agerar. Dessa utsätts för sociala och ekonomiska påtryckningar som straff för en situation som de inte kan påverka. Inget kommer att vinnas genom att ”effektivisera” dessa påtryckningar, påpekar Sara och Sanna.

 

Missuppfattning att spårbyte leder till att människor håller sig undan

Att spårbyte till arbetssökande skulle leda till att människor håller sig undan ifrågasätts av professor Anna Lundberg i en kommentar publicerad av "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar" som påpekar att det inte är möjligt att ansöka om spårbyte när fristen för frivilligt återvändande har löpt ut. Anna Lundberg fortsätter:  "Spårbyte fungerar troligtvis mest som incitament för samarbete, eftersom det krävs att du försökt styrka din identitet. För att söka arbetstillstånd från utlandet krävs att du återvänt frivilligt, annars ges återreseförbud som hindrar spårbyte."

Ladda ner Delmi-rapporten "De som inte får stanna - Att implementera återvändandepolitik"

Presentation av rapporten i Sveriges Radio 20-02-04: Få återvänder efter asylavslag

Läs artikeln på DN:s debattsida: Asylsystemet utmanas av oklara regler för återvändande

Läs repliken av FARR:s Sara Edvardson Ehrnborg och Sanna Vestin: Ogenomförbara utvisningsbeslut kan inte effektiviseras

Läs Anna Lundbergs artikel: Delmis rekommendationer är världsfrånvända

 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5