rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserStoppa utvisningarna av våra medmänniskor omedelbart!

Stoppa utvisningarna av våra medmänniskor omedelbart!

I spåren av coronavirusets spridning över världen stänger länder sina gränser, flygrutter stoppas, människor sätts i karantän, skolor stängs och äldre uppmanas att isolera sig. Sveriges samlade myndighetsexpertis skickar en skarp uppmaning till var och en av oss: vi måste hjälpas åt att inte sprida coronaviruset vidare. 

Människor som hotas av utvisning är en mycket utsatt och sårbar grupp; i skenet av coronavirusets framfart ännu mer utsatt. Ofta är ursprungsländerna härjade av inre konflikter och krig. De saknar fungerande sjukvård och sjukvårdsmateriel. Sverige riskerar, om vi fortsätter med utvisningarna i det här läget att sprida coronaviruset vidare till konfliktfyllda, fattiga och krigshärjade länder.  

 FARR kräver med anledning av detta, i solidaritet med våra utvisningshotade medmänniskor

  • att regeringen förordnar att verkställighet av utvisningar/avvisningar med tvång upphör tills vidare till alla länder på grund av den rådande coronapandemin
  • att Migrationsverket fastställer att spridningsrisk av coronaviruset utgör ett tillfälligt praktiskt verkställighetshinder
  • att gränspolisen NOA avbeställer redan planerade utvisningar under de närmaste månaderna
  • att förvarstagna släpps från förvaren på grund av ovan nämnda praktiska verkställighetshinder och beslut om uppsikt tas för att undvika att förvaren blir till smittohärdar
  • att Sverige skyndsamt verkar för att EU kommissionen uppmanar alla medlemsstater att upphöra med verkställigheter under tiden som pandemin fortgår
  • att EU-länderna agerar snarast med att evakuera alla asylsökande från de grekiska öarna 
  • att EU-länderna solidariskt erbjuder skydd till skyddsbehövande och skydd från coronapandemin

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR)

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5