rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserPolen fälls för kollektiva avvisningar av asylsökande

Polen fälls för kollektiva avvisningar av asylsökande

europadomstolen

Europadomstolen publicerade i slutet av juli en skarp dom mot Polen, för brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Ärendet rör en enskild och två familjer från Tjetjenien i Ryssland, som gång på gång försökt få komma in i Polen via Belarus (Vitryssland). Men de polska gränsvakterna har lika envist enbart antecknat ekonomiska skäl. Detta är ännu ett exempel på hur asylrätten kränks vid EU:s yttre gränser. Foto av Europadomstolen: echr.coe.int

Polen har vägrat släppa in de asylsökande till en asylprocedur. Även då en person bevisligen redan deporterats från Belarus och tvingats fly på nytt från den fruktade säkerhetspolisen i Tjetjenien så har de polska gränsvakterna enbart fört in ekonomiska skäl i formulären. Ibland fanns en polsk advokat på plats men utan att få närvara då den sökande intervjuades. Personerna har muntligt och skriftligt framfört vilken förföljelse de riskerar i Ryssland och varför de inte kan få skydd i Belarus - där beviljas tjetjener bara korta visum. Avvisningsbesluten är snarlika och även om de asylsökande formellt haft möjlighet att överklaga så har detta inte hindrat att de avvisats omedelbart från gränsen.

En rapport från den polska ombudsmannen tyder på att Polen på detta sätt systematiskt har nekat tjetjener att söka asyl. Även inför Europadomstolen har Polen fortsatt hävda att tjetjenerna inte framfört skyddsskäl. Europadomstolens beslut om inhibition enligt "rule 39" har inte respekterats.

Europadomstolen har i ett par andra fall nyligen lagt fast ribban för vad som räknas som pushbacks och/eller kollektiva utvisningar. Spanien och Slovakien har friats för återsändande av personer som Europadomstolen ansåg kunde ha sökt asyl en laglig väg (N.D. and N.T. v. Spain) eller som försökt undvika asylproceduren (Asady and Others v. Slovakia). Men i det domslut mot Polen som nu har avkunnats fanns inga sådana tveksamheter. Polen fälls för brott mot Europakonventionen, artiklarna 3, 13 och 34 samt förbudet mot kollektiv utvisning som finns i ett tilläggsprotokoll. Personen och familjerna ska ersättas med 34.000 euro vardera.

De brott mot asylrätten som Europadomstolen nu fördömer skedde juli 2016-juni 2017 och har av allt att döma pågått under lång tid. Detta kan läggas till de otaliga rapporter som de senaste åren har kommit om våldsamma pushbacks (borttvingande från gränsen utan asylprocedur) av gränspolis i Kroatien, i Aegeiska havet från Grekland till Turket och av Frontex eller enskilda EU-länder till Libyen. Polen visar nu, liksom tidigare Ungern, hur asylrätten har åsidosatts även för människor som når en gränspostering där de enligt alla lagar och konventioner har rätt att söka asyl.

Läs hela domen mot Polen, M.K and others v Poland

Se också:

UNHCR 20-06-29: Access to asylum further at stake in Hungary

Amnesty International 20-06-11: Croatia: Shocking evidence of police torture of migrants

Alarmphone 20-06-17: Aerial collaboration between the EU and Libya facilitates mass interceptions of migrants

Just Security 20-05-20: Tents at Sea: How Greek officials use rescue equipment for illegal deportations

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5