Anmälan till FARR:s kurs 19 september

 

FARR:s sommarkurs äger rum den 19 september i Falun och på internet. Sista anmälningsdag var den 12 september.

Kursen har flyttats från det planerade datumet 5 september till den 19 september på grund av sen publicering av den parlamentariska migrationskommitténs betänkande. Det kommer att finnas två sätt att delta: på plats på Lugnets kyrka i Falun (där ett maxantal deltagare blir 40 personer eftersom det finns andra personer i lokalerna samtidigt) eller via internet (Zoom). Du får mer information när du har anmält dig!

 

Program

9:30 - 9:55 Teknisk check-in

10:00   Välkomsthälsning
Presentation av kursdagens innehåll samt medverkande
Praktiska detaljer

10:15 - 12:00   Förslaget från den parlamentariska kommittén om Sveriges framtida migrationspolitik
- Sanna Vestin, FARR och Asylkommissionen, ger oss bakgrunden
- Sofia Rönnow-Pessah, Asylrättscentrum, sammanfattar innehållet och gör en analys av konsekvenserna
- Christina Höj Larsen (V), Ulf Bjereld (S) samt Annika Hirvonen Falk (MP) berättar om nuläget och det vidare arbetet.
Diskussion

12:00 - 13:00   Lunch (catering beställs genom anmälningskupongen)

13:00 - 14:30   Parallella pass, välj mellan nya gymnasielagen och opinonsbildning:
13:00 - 14:30   Nya Gymnasielagens regler vid ansökan om permanent uppehållstillstånd.
Liisa Korvenranta, FARR. Ytterligare medverkande tillkommer.
OBS! Frågor som deltagarna vill ta upp under detta passet mailas i förväg. Maila till kansliet@farr.se fram till den 12 september!

13:00 - 14:30   Opinionsbildning
Maja Dahl, kommunikatör Asylrättscentrum

14:30 - 14:45   Paus

14:45 - 15:45   Nationella och internationella klagoinstanser - en genomgång
Advokat Anna Massarsch, Din Advokat

15:45 - 16:30   Återkoppling följt av allmän frågestund kring aktuella frågor