Stipendium till modiga flyktingungdomar

Ungdomsstipendiet till minne av Carl Lundevi för år 2012 delades mellan två mottagare, den unge författaren Omid Mahmoudi och den nybildade Sveriges Ensamkommandes Förening. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, har sedan 1988 delat ut ett stipendium till ungdomar som har gjort insatser för att lyfta frågan om asylrätt eller ökat förståelsen mellan människor med olika ursprung.

Bilden: Rahmat Rahmani och Mosa Nazari från Sveriges ensamkommandes förening tar emot blommor och diplom av Ylva Sjölin och Michael Williams från FARR:s styrelse

2012 års stipendiater:

Omid Mahmoudi har genom sin självbiografiska bok på ett modigt och kreativt sätt gett asylsökande flyktingungdomar en röst. Han har med sin bok både bidragit till den flyktingpolitiska debatten och bidragit till att skapa förståelse för den verklighet som flyktingungdomar ofta lever i.

Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF) är den första organiserade sammanslutningen av och för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. SEF är öppet för ungdomar från olika länder, som har den gemensamma nämnaren att de kommit till Sverige utan sina föräldrar. FARR vill uppmuntra de ensamkommande ungdomarnas självorganisering och välkomnar deras initiativ.

Stipendiesumman om 5000 kronor delades lika mellan mottagarna och delades ut i samband med FARR:s kursdag om ensamkommande barn som hölls i Norrköping den 9 mars 2013.

Det är FARR:s styrelse som förvaltar fondens tillgångar och utdelar ungdomsstipendiet.
Stipendiet delas numera ut till minne av Carl Lundevi, ung och inspirerande medlem i FARR:s styrelse, som tragiskt avled 2012, i alltför unga år.