Papperslösa och frizoner

Efter debatten om polisens metoder för att hitta personer utan tillstånd har flera stora reportage publicerats om hur det är att leva papperslös i Sverige - och om en ny trend: frizoner.

Dagens Nyheter inledde den 7 mars med flera artiklar om några ungdomar på flykt i Malmö. Den 17 mars följde ett inslag i Sveriges Radio Kaliber: De försvunna barnen. Östgöta-Correspondenten berättade den 20 mars om gömda familjer: Många lever gömda i Linköping, och om en kristen grupp som hjälper dem: Nätverk hjälper gömda familjer. Ett större reportage kom i Sydsvenskan den 24 mars: Gömda nära dig, följt av ett bildspel.

Sydsvenskan rapporterade också om verksamheter som underlättar för papperslösa: Företag sponsrar papperslösa. Forskaren Anna Lundberg berättade om system med frizoner som finns i andra länder och föreslog något liknande i Sverige: "Gör Malmö till en fristad för papperslösa". Förslaget kommenterades av Malmö-politiker: "Att peka ut fredade zoner är svårt"

Se också Sydsvenskans kommentar: Livet under ytan mitt i samhället.

Ett förslag om frizoner har också tagits upp av det nybildade nätverket "Socialdemokrater för en human migrationspolitik", i Dagens Arena den 19 mars: Skapa Reva-fria zoner

Debatten lär fortsätta.