Asylgruppen Malmö

Asylgruppen i Malmö har låtit tala om sig mer än en gång de senaste månaderna. Till Malmö kommer  en stor del av de barn som söker sig ensamma till Sverige. Många av dem blir kvar i staden - det gäller även de ungdomar som får avslag och håller sig undan. Det var också i Malmö som REVA-projektet först startade - myndigheternas samarbete för effektivare verkställighet av utvisningbeslut. Asylgruppen i Malmö har blivit allt från juristgrupp till del av en fristadsrörelse. Långt innan REVA blivit ett begrepp i debatten slog Asylgruppen i Malmö larm om de ökande poliskontrollerna, misstänkt angiveri och rädslan bland utvisningshotade asylsökande och papperslösa. Nu uppmärksammas gruppens arbete i flera reportage.

Asylgruppen i Malmö har bland annat porträtterats i tidskriften Neo nr 1/2013. Tidskriften följde "Jenny", som berättade om killen hon haft inneboende i två år:

"- Han kan inte hjälpa sin familj som lever i fara i hans hemland. Inte sörja för sin egen trygghet. Vart han än har åkt har han jagats av polis. Inte fått hjälp, bara misstänkliggjorts och ifrågasatts. Han ser ju mycket här i Sverige av den andra världen, som är trevlig att bo i med sjukvård, utbildning och möjligheter till ett gott liv. Men för honom är den inte tillgänglig."

Studio Ett i Sveriges Radio den 23 april följde också Asylgruppens vardag och uppmärksammade fenomenet "Fristad Malmö", företag som sponsrar papperslösa med mat, kläder och annat.

"Bland de som lever utan papper i Sverige sprider sig ryktet om att mycket hjälp går att få just i Malmö" kommenterar reportern, men det är ett beröm som Asylgruppen inte så gärna vill höra. De är aktivister som ställer upp på fritiden, precis som aktivister på andra håll i landet och de kan inte hjälpa alla som söker sig dit.

Hur kan du stödja Asylgruppen i Malmö? Genom att inspireras av dem - och genom att stödja ekonomiskt eller på annat sätt: Se Asylgruppens hemsida och Malmö Fristad!