rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserNya rutiner för att utse advokat

Nya rutiner för att utse advokat

Den 2 april publicerade Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande om hur offentliga biträden för asylsökande ska utses. Förslag till vem som ska utses kommer att ges från ett automatiskt system som väljer biträde i turordning från en lista.

Att se över Migrationsverkets rutiner för att utse offentligt biträde är ett av de beslut som regeringen fattat inom ramen för överenskommelsen med Miljöpartiet. Bakgrunden var att Migrationsverket hade kritiserats för att asylsökande kan råka ut för att inte få tillräcklig juridisk hjälp. Statskontoret fick för ett år sedan i uppdrag att utreda saken och kom i höstas med en rapport som bekräftade problemen.

Enligt Statskontoret fanns ingen samlad kunskap om hur de olika biträdena hade skött sina uppdrag eller om vad de hade för kompetens. Vilka som till slut utsågs till ombud verkade vara  godtyckligt och det fanns ingen samlad kunskap inom verket om vilka biträden som var skickliga.

Den ordning för att utse offentliga biträden som Migrationsverket nu beslutat om kommer knappast att stilla oron. Biträden kommer att föreslås i turordning från ett IT-system, främst utifrån verksamhetsort och att de har anmält ledig tid då utredningen ska ske. Det blir alltså ingen förtur för de advokater och jurister som specialiserat sig inom asylrätt eller inom vissa områden, som till exempel barnärenden.

Alla advokater och jurister anställda vid advokatbyråer kommer automatiskt att anses som lämpliga. Övriga (inklusive de stora frivilligorganisationernas jurister) kommer bara att anlitas undantagsvis. 

Om en asylsökande begär en viss person så ska denna person föreslås i första hand av systemet. Oavsett vilket så är det fortfarande den enskilde handläggaren som ska avgöra om den som föreslås är lämplig för det aktuella ärendet.

Hämta det rättsliga ställningstagandet från Migrationsverkets hemsida

Hämta statskontorets rapport, oktober 2012

Läs advokat Sten De Geers kommentar till rapporten, Flyktingbloggen november 2012

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5