Syrierna måste fly - men vart?

Samtidigt som FN:s flyktingorgan UNHCR rapporterar att antalet flyktingar från Syrien passerat en och en halv miljon, meddelar FN:s gränsbyrå Frontex stolt att antalet personer som upptäckts då de tagit sig in illegalt i EU halverats från 2008 till 2012. 

Det är främst vid den grekisk-turkiska landgränsen som antalet passerande minskat. Afghaner var fortfarande den största gruppen 2012, men har minskat medan antalet syrier har ökat. Afghaner och syrier är samtidigt de största grupperna av asylsökande i EU.

Enligt UNHCR och andra rapportörer har de hårdare kontrollerna vid EU:s södra gränser lett till att flyktingar söker sig andra vägar. Antalet asylsökande har ökat i de industrialiserade länderna, men ökningen gäller främst de nordiska länderna.

UNHCR vädjar gång på gång om att länderna ska öppna sina gränser för syrierna. Men endast ca fem procent av de syrier som flydde under 2012 tog sig in i EU-länderna, vars gränser i princip är stängda för flyktingar - de som tar sig in för att söka asyl måste göra det illegalt.

Att Frontex är ett hot mot asylrätten påpekar även Europarådets rapportör Mikael Cederbratt, i en oväntat skarp rapport som kom i början av april.

En liten rännil av flyktingar kan komma in lagligt genom FN:s kvotflyktingsystem. Men även den möjligheten sätts ur spel i Sverige genom att kommunerna inte upplåter bostäder, som Frida Metso påpekar i en artikel.

EU borde avskaffa visumkravet för Syrien! Det krävde fyra namnkunniga folkpartister i en debattartikel i Dagens Nyheter den 9 maj.

Läs mer:
Frontex årsrapport i referat av ECRE: Detections for unauthorised border crossings hit record low in 2012

Fria Tidningen 13-05-14: Hårdare gränser ändrar flyktingvägar (även intervju med Sanna Vestin, FARR)

Sydsvenskan 13-05-14: Syrier tar ny rutt till Europa

Sten De Geer i Flyktingbloggen 13-05-11: Frontex och asylrätten (om Europarådets rapport)