rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserSkolgång och akut sjukvård för papperslösa

Skolgång och akut sjukvård för papperslösa

Barn som vistas i Sverige utan tillstånd ska ha i huvudsak samma rätt till utbildning som de barn som är bosatta i landet. Det bestämde riksdagen den 15 maj. Den 22 maj kom också det efterlängtade riksdagsbeslutet, efter många års utredande, att papperslösa ska ha rätt till vård.

FARR välkomnar dessa beslut, även om arbetet för vård på lika villkor måste fortsätta, liksom arbetet för småbarnens förskola. Rätt till vård-initiativet och de frivilliga vårdnätverken som Läkare i Världen och Rosengrenska/Röda Korset ska hedras för att outtröttligt ha drivit frågan om vård för alla!

Läkare i Världen har publicerat en hemsida "Sjuk utan papper", med information till papperslösa och vårdpersonal om hur den nya lagen ska tolkas. Sidan finns på svenska och engelska.

Beslutet om skolgång gäller utbildning i förskoleklass (sexåringar), grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola (påbörjad före 18 års ålder) och gymnasiesärskola. FN:s barnkommitté har flera gånger hunnit påpeka för Sverige vad Barnkonventionen kräver. Saken hade diskuterats i många år och varit föremål för minst tre utredningar.

Den nya lagen om vård för papperslösa innebär fortfarande en bantad rättighet jämfört med vad som framgår av internationella konventioner. Det som omfattas är omedelbar vård och "vård som inte kan anstå" inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Landstingen får dessutom lagfäst rätt att erbjuda vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, upp till samma nivå som för bosatta.

Kritiken mot det vaga begreppet "vård som inte kan anstå" har bemötts av regeringen genom att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda vad det betyder. Utredningen omfattar också hur dokumentation och uppföljning av papperslösa patienter ska gå till.Läs mer:

Riksdagens beslut om skolgången

Riksdagens beslut om vården

 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5