Skolgång och akut sjukvård för papperslösa

Barn som vistas i Sverige utan tillstånd ska ha i huvudsak samma rätt till utbildning som de barn som är bosatta i landet. Det bestämde riksdagen den 15 maj. Den 22 maj kom också det efterlängtade riksdagsbeslutet, efter många års utredande, att papperslösa ska ha rätt till vård.

FARR välkomnar dessa beslut, även om arbetet för vård på lika villkor måste fortsätta, liksom arbetet för småbarnens förskola. Rätt till vård-initiativet och de frivilliga vårdnätverken som Läkare i Världen och Rosengrenska/Röda Korset ska hedras för att outtröttligt ha drivit frågan om vård för alla!

Läkare i Världen har publicerat en hemsida "Sjuk utan papper", med information till papperslösa och vårdpersonal om hur den nya lagen ska tolkas. Sidan finns på svenska och engelska.

Beslutet om skolgång gäller utbildning i förskoleklass (sexåringar), grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola (påbörjad före 18 års ålder) och gymnasiesärskola. FN:s barnkommitté har flera gånger hunnit påpeka för Sverige vad Barnkonventionen kräver. Saken hade diskuterats i många år och varit föremål för minst tre utredningar.

Den nya lagen om vård för papperslösa innebär fortfarande en bantad rättighet jämfört med vad som framgår av internationella konventioner. Det som omfattas är omedelbar vård och "vård som inte kan anstå" inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Landstingen får dessutom lagfäst rätt att erbjuda vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, upp till samma nivå som för bosatta.

Kritiken mot det vaga begreppet "vård som inte kan anstå" har bemötts av regeringen genom att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda vad det betyder. Utredningen omfattar också hur dokumentation och uppföljning av papperslösa patienter ska gå till.Läs mer:

Riksdagens beslut om skolgången

Riksdagens beslut om vården