Prisad solidaritet

Tandläkare som behandlar papperslösa, ungdomar som gjorde en musical, aktivister i nätverket Ingen Människa är Illegal - nu har de uppmärksammats med priser.

Vid ett regionfullmäktigemöte i Vänersborg i maj delades ett människorättsstipendium om 50.000 kronor ut till "Hemliga kliniken", där asylsökande och papperslösa kan få tandvård. Hemliga kliniken är en del av Rosengrenska/Röda Korset.

-"Hemliga kliniken bidrar på ett konkret sätt till mänskliga rättigheter i Västra Götaland: Rätten till hälsa för alla invånare. Hemliga kliniken går före lagstiftningen och erbjuder kostnadsfri tandvård till grupper som på grund av sin svåra livssituation har bristande tilltro till myndigheter", sa Tord Karlsson, ordförande för kommittén för rättighetsfrågor.

Läs mer på regionens hemsida

Afrikagruppernas solidaritetspris 2013 gick till No Border Musical Musical, en föreställning av Asylgruppen i Malmö och Teater InterAkt. Musicalens manus är skrivet av personer både med och utan papper och många av skådespelarna har erfarenhet av att leva som papperslösa, men är alla nu i asylprocessen. Intresset att se föreställningen har varit stort, med extraföreställningar som följd.

"Genom No Border Musical har personer både med och utan papper fått lyfta fram sina perspektiv. De har tagit med publiken på en resa in i framtiden, för att visa att det är möjligt att skapa en värld där vi fortfarande minns vad solidaritet innebär. Att vi alla är en del av samma värld och att vi alla har samma rättigheter."

Läs hela pressmeddelandet från Afrikagrupperna

"Det låter som en rad i en dagsvers av Stig Dagerman. Det borde ropas ut över världen varje dag. Ingen människa är illegal!"

Så lyder den poetiska motiveringen till att nätverket Ingen Människa är Illegal tilldelades årets Stig Dagermanpris. Summan 50.000 kronor överlämnades vid en ceremoni i Älvkarleby den 1 juni.

"Nätverket IMÄI pratar inte mycket. I stället handlar de i solidaritet med jagade människor som tvingas att gå under jorden därför att de sökt sig till ett drägligare liv på en annan plats - så som vi som befolkar denna jord har gjort sedan tidernas begynnelse", skrev juryn också.
Läs mer i tidningen Arbetaren