Ett nygammalt asylsystem

Efter flera års förhandlingar enades EU-parlamentet med EU:s ministerråd och EU-kommissionen om ett paket av direktiv för mottagande, asylprocedur, ansvarsfördelning mellan länderna (Dublinförordningen) med mera. Det handlar inte om helt nya direktiv utan främst om revidering av regler som redan gäller.

Om EU-kommissionens ursprungliga ändringsförslag skulle ha gått igenom så skulle villkoren ha förbättrats avsevärt för asylsökande. Efter alla förhandlingsomgångar återstår inte så mycket av detta, men på ett antal punkter får asylsökande ändå en starkare ställning. Ett huvudproblem kvarstår: EU:s murar dödar och kriminaliserar asylsökande som försöker nå till EU - sedan försöker EU lappa på skadorna genom att förbättra rättssäkerheten för de som klarat sig över gränsen. Detta hävdade FARR:s ordförande Sanna Vestin i en radiodebatt med Migrationsminister Tobias Billström.

Läs mer om innehållet i asylpaketet i Asylnytt

Lyssna till debatten i Studio Ett