Återreseförbud hindrar arbetstillstånd

Ett av ärendena som gäller möjligheten att få arbetstillstånd trots återreseförbud ska nu  prövas av Migrationsöverdomstolen. Frågan är om ett återreseförbud inte bara ska hindra just återresa till EU, utan även hindra en person att få stanna kvar i Sverige på grund av ett arbete.

/Artikeln justerad 13-10-18/ Nu har Migrationsöverdomstolen beviljat prövningstillstånd i ett sådant ärende. Det gäller en man som kom till Sverige som ensamkommande barn. Han har vistats mycket länge i Sverige, talar flytande svenska, är utbildad här och har nu fått arbete. När hans utvisningsbeslut vunnit laga kraft bytte han spår och sökte arbetstillstånd två dagar senare. Han hade nöjdförklarat sig med utvisningsbeslutet och inte hållit sig undan. Men eftersom han hållit sig undan en tidigare utvisning hade han fått återreseförbud. På grund av det avslogs arbetstillståndet.

En familj som drabbats av den nya praxisen uppmärksammades i TV4 nyligen, se inslaget. Detta ärende väntar på prövningstillstånd från Migrationsöverdomstolen och det pågår en namninsamling. Klicka här för att skriva under.

Möjligheten att byta spår efter avslag i asylärendet och istället få arbetstillstånd infördes för några år sedan. Villkoren är att den asylsökande uppfyllt identitetskravet för att få arbeta, haft ett arbete i sex månader och har erbjudande om att få jobba kvar i minst ett år. Arbetstillståndet måste dessutom sökas inom två veckor efter att utvisningsbeslutet vunnit laga kraft.

Det är inte så många som lyckats uppfylla villkoren och byta spår, men nu har alltså ännu ett hinder uppstått.

Sveriges Radio Sörmland rapporterar om Sahel Khan från Afghanistan, som lyckats uppfylla kraven och ansökte om arbetstillstånd i januari. Men han fick avslag på grund av att han tidigare fått återreseförbud då han inte frivilligt återvänt till Afghanistan.

Familjen Xhixho i Uppsala som uppmärksammades i TV4 har en liknande situation. Deras historia har också berättats i Aftonbladet. De stannade i Sverige istället för att återvända till Albanien när de fått avslag, men ansökte istället om tillstånd på grund av sina arbeten. Båda föräldrarna har arbete och barnen talar ingen albanska efter flera år i Sverige. Men ansökan om arbetstillstånd avslogs med hänvisning till att familjens utvisningsbeslut förenats med återreseförbud.

Anders Sundquist från Rådgivningsbyrån som företräder familjen Xhixho säger att fallet är unikt. Han menar att det inte står någonstans att ett återreseförbud skulle göra det omöjligt att få stanna och arbeta i landet.

En namninsamling pågår inför försöket att få detta ärende prövat i Migrationsöverdomstolen.

Att återreseförbud hindar arbetstillstånd är en av nyheterna du hittar i veckans Asylnytt. En annan nyhet är att besluten om uppehållstillstånd för syrier i Sverige lett till långa köer vid svenska ambassader - men asylsökande har inte en chans. Du kan också läsa om kritiken från FN:s mr-kommitté mot Sverige för att en lesbisk kvinna skulle skickats tillbaka till Bangladesh där hon redan våldtagits av polisen - och många andra klipp från media och organisationer.