rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserLångt kvar till rättvist mottagande i EU

Långt kvar till rättvist mottagande i EU

Nu finns en ny webbsida för information om mottagande och asylprocedur i 14 EU-länder. I databasen AIDA samlas fakta om asylprocedurer, mottagande och förvar i Australien, Belgien, Bulgarien, Tyskland, Frankrike, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Malta, Nederländerna, Polen, Sverige och Storbritannien.

Bakom AIDA står paraplyorganisationen ECRE (European Council for Refugees and Exiles) med 77 medlemsorganisationer. I Sverige är till exempel Röda Korset och Caritas medlemmar.

- Dagens situation lämnar mycket övrigt att önska, sa Alexandra Segenstedt, jurist vid Svenska Röda Korset, i ett pressmeddelande när databasen lanserades. - Inte nog med att människor riskerar sina liv för att fly konflikter som den i Syrien till exempel, de förväntas också kunna navigera genom komplicerade legala procedurer och får ibland inte ens hjälp av en jurist och en kvalificerad tolk. I vissa länder tvingas människor som flytt även vistas långa tider i förvar innan deras ansökan om asyl ens är bedömd. Många bryts ner.

I databasen återfinns även den granskande rapporten Not There Yet: An NGO Perspective on Challenges to a Fair and Effective Common European Asylum System. Rapporten visar bland annat att nedskärningar i anslag gör att det blir allt färre rådgivare som kan bistå asylsökande och flyktingar, och att, paradoxalt nog, juridisk rådgivning saknas som mest när den behövs som bäst. Det vill säga, vid gränserna, i förvaren och i de snabba procedurerna, de fall som inte tas upp för ordinär prövning. Asylsökandes rätt att överklaga ett negativt beslut i första insats försvåras vidare av att advokater inte ges tillräckligt med tid att sammanställa informationen.

Frågan om hur asylsökande behandlas vid mottagandet diskuteras också i rapporten. Medan Tyskland och Italien sällan sätter asylsökande i förvar är förhållandet i Storbritannien det motsatta –fler än 13 000 asylsökande sattes i förvar 2012. På Malta fortsätter man att placera den stora majoriten av anländande asylsökande i överfulla militärbaracker och i Grekland förvarstas ensamkommande flyktingbarn som dristar sig till att passera gränsen tills annat boende ordnas. (Röda Korset 13-09-06)

Webbsidan - AIDA

Hämta rapporten "Not There Yet"

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5