Beställ Asylkalendern!

Nu finns Asylkalendern 2014 att beställa! Kalendern är den huvudsakliga inkomstkällan för Asylgruppen Lund. Alla intäkter går direkt till gruppens arbete med flyktingar, för att kunna hjälpa till med hyra, mat, kläder etc.
Priset är 100 :- exklusive porto och beställer gör du via mail till asylgruppenlund@gmail.com. Betalning sker till vårt bankgiro: 832-4303. Kom ihåg att skriva med namn och adress samt antal exemplar.

Medverkande i årets kalender, för en värld utan gränser: Amalia Alvarez, Mattias Elftorp, Leni Ellburg, Shabnam Faraee, Sara Granér, Saskia Gullstrand, Annika Gustafsson, Sara Hansson, Heroindöd, Pia Johansson Goldmann, Joanna Johnson, Kalle Lind, Pontus Lundkvist, Mira Sjögren och Jenny Taravosh.