rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserKritiserade grupputvisningar fortsätter

Kritiserade grupputvisningar fortsätter

Ännu en grupputvisning genomfördes till Afghanistan den 10 december. Med på planet denna gång fanns en familj med tre småbarn som överraskande gripits i sitt hem tidigt på morgonen. Denna familj liksom flera av de andra utvisade löpte särskilda risker i Afghanistan som deras ombud försökte påtala in i det sista, men verkställigheten stoppades inte i något fall. Migrationsverkets har presenterat en ny reserapport från Afghanistan, men denna medför inte någon försiktigare politik.

En av de ungdomar som deporterades i september berättade på morgonen samma dag i radion om hur han råkat illa ut och nu håller sig gömd i Afghanistan.

Pojken är hotad till livet efter att han varit tillsammans med en flicka mot familjens vilja. Flickan har redan dödats, men svenska myndigheter tyckte inte att faran var bevisad. Pojken greps av lokal polis omedelbart efter hemkomsten i höstas. Han kunde muta sig ut, bland annat med hjälp av pengar som vänner i Sverige sänt. Intervjun med den utvisade pojken sändes i programmet P1 morgon, där också Svenska Afghanistankommitténs ordförande Lotta Hedström krävde att alla utvisningar till Afghanistan borde ställas in tills vidare på grund av det osäkra läget.

I studion debatterade FARR:s ordförande Sanna Vestin med Migrationsverkets tillförordnade rättschef Fredrik Beijer. Fredrik Beijer framhöll att situationen generellt inte är så allvarlig i Afghanistan och att de som utvisats oftast har personliga konflikter. Sanna Vestin replikerade att de personliga konflikterna är livsfarliga i ett land där myndighetsskyddet inte fungerar efter decennier av krig. Hon riktade också skarp kritik mot Migrationsverkets reserapport från Afghanistan som kom för några veckor sedan. Enligt Sanna Vestin bygger Migrationsverkets rapport på få intervjuer och dåligt redovisade källor, som tolkats tendentiöst.

Deportationen den 10 december skedde från Malmö. Demonstrationer hölls först utanför förvaret i Åstorp och därefter med en ljusmanifestation på Möllevångstorget, se artikel i Sydsvenskan.

Även International Organization för Migration, IOM, som arrangerar resorna för de utvisade som väljer att samarbeta, har uppmärksammat att tvångsutvisningarna från Sverige ökat. IOM bistår inte med resedokument för andra än de som skriver på frivilligt, men har sedan helt nyligen också börjat ge visst stöd till dem som förs till Afghanistan med tvång. Detta berättades av Skånes Fria Tidning den 14 december. Enligt vad tidningen uppger så finns  dock ingen garanti för att de utvisade kan få något stöd. Detta stämmer med de uppgifter FARR nåtts av. Några får husrum kortare eller längre tid i ett härbärge för återvändande, några har fått ekonomiskt stöd av IOM, andra har fått klara sig helt på egen hand.

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5