Ny Dublinförordning gäller

Från och med 1 januari 2014 gäller en ny version av "Dublinförordningen", den EU-förordning som styr i vilket EU-land en asylsökande får sin ansökan prövad. Den nya förordningen, Dublin III, innehåller fler garantier för den sökandes rättssäkerhet. Men det är ännu oklart hur svenska myndigheter kommer att tolka reglerna.

Principerna för hur det avgörs vilket land som ska vara ansvarigt är i stort sett desamma som tidigare. Grundläggande är att det land som är ansvarigt för att ha släppt in en asylsökande i EU också ska pröva ansökan. En förbättring finns för ensamkommande barn, genom att de ska kunna återförenas med familjemedlemmar i större utsträckning, till exempel om det finns ett syskon som redan söker asyl i ett EU-land.

En förbättring som gäller proceduren är att det i vissa fall ska gå att få advokat i Dublinärenden, en annan att det ska finnas möjlighet att inhibera, alltså skjuta upp en beslutad överföring, medan den sökande överklagar. Förordningen är inte tydlig och Migrationsverket har inte publicerat några riktlinjer för hur verket tänker tolka förändringarna. Att döma av de uttalanden som gjorts kommer verket att göra en restriktiv tolkning. Hur praxis till slut blir kommer att stå klart först efter att några överklaganden har avgjorts i domstolarna.

Det är troligt att åtminstone ensamkommande barn kommer att få advokat i Dublinärenden, men eventuellt bara i komplicerade ärenden. En möjlighet är att det kommer att gå att få advokat när en överföring överklagas, kanske även för vuxna. På den punkten återstår det att se hur domstolarna kommer att tolka förordningen. Men det är inte troligt att det kommer att gälla alla överklaganden. Det gäller alltså att ett antal sökande själva, som inte fått offentligt biträde, överklagar detta beslut, så att saken blir prövad.

Hittills har myndigheterna (efter beslut från Migrationsöverdomstolen) inte fått lov att förordna offentliga biträden i några Dublinärenden över huvud taget, så varje förändring blir till det bättre.

Läs eller hämta den nya förordningen

Läs Migrationsverkets kommentar