Flera konvertiter förvarstagna

Den kristna föreningen "Dessa mina minsta" har slagit larm om flera andra personer som är förvarstagna för utvisning trots att de är i fara både på grund av att de konverterat till kristendom och att de är regimkritiker . En av dem, Ahman Karamyar, fördes till flyget för verkställighet till Iran i går kväll den 8 januari.

En manifestation hölls på Arlanda för att protestera mot deportationen av Ahmad Karamyar.
Enligt "Dessa mina minsta" hade Ahmad fått arbetstillstånd i Sverige och arbetat flera år som personlig assistent. Under denna tid konverterade han till kristendomen och gick med i Hammarbykyrkan. När företaget han var anställd hos gick i konkurs fick han ändå jobba kvar hos samma brukare för ett nytt företag, men detta gjorde att arbetstillståndet blev ogiltigt och drogs in. Ahmad Karamyars sju år i Sverige och hans konvertering till kristendomen, spelade ingen roll, trots de risker det kan innebära i hemlandet.

Sveriges kristna råd kritiserade för ett år sedan Migrationsverket för ”en påtaglig brist i den svenska rättssäkerheten på religionsfrihetens och asylrättens område” och hänvisade till hanteringen av Amireh Alirezei och Zeinab Zavvar, kristna konvertiter som skulle utvisas till Iran fram tills att media uppmärksammade det och flygbolaget Lufthansa vägrade genomföra deportationen. Båda fick senare uppehållstillstånd efter ny prövning.

I juni 2013 antog Migrationsverket ett nytt rättsligt ställningstagande för hur tillförlitlighet och trovärdighet ska bedömas. Samtidigt startades en seminarieserie i samarbete med Sveriges Kristna Råd, för att höja kompetensen kring religion som asylskäl.

Projektet välkomnades av många kritiker, till exempel pastor Bengt Sjöberg, som skrev om det i Flyktingbloggen.

Den nya ansatsen har dock inte hjälpt Ahmad Karamyar eller de som nu sitter i förvar. Läs Behrads och Mohammad Rezas egna ord på Hanna Lucia Tellholts blogg "Happytogobattle"

Ashkans egen berättelse finns i Flyktingarna.se.

Så här sammanfattar "Dessa mina minsta" deras tre berättelser:

AlikhaniMohammad Reza Alikhani kom till Sverige som 15 år gammal med sin mor och lillasyster efter att de flytt från Iran. I Sverige blev de kristna, Mohammad började läsa på gymnasiet och de hade hopp om framtiden fram till att deras asylansökan fick avslag. Mohammad berättar:

”Just nu sitter jag inlåst i Märsta i väntan på att bli utvisad. Jag vet inte vad som är värst: att sitta inlåst som en fånge eller att sitta i mitt rum och vara ovetande om när dem ska skicka hem mig. Jag gråter mig till sömns varje kväll och tänker på min mamma och min syster om smärtan dem kommer att få bära när de får samtalet om att jag har blivit avrättad i Iran.”

AshkanAshkan Nurzahi flydde till Sverige från Afghanistan tillsammans med sin familj. En rik, inflytelserik man krävde att få gifta sig med Ashkans syster, och när Ashkans familj vägrade tog de emot en mängd hot så att de till slut flydde till Sverige, där Ashkan blev kristen. 

Migrationsverket avslog Ashkans asylansökan. De erkänner att han löper risk att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i sin hemort, men hävdar att han bör flytta till huvudstaden Kabul istället. Ashkan själv menar att Kabul är för farligt.

BehranBehrad Hashemzadeh har varit väldigt engagerad i den regimkritiska Gröna rörelsen både i Iran och här i Sverige: han har spridit flygblad, demonstrerat och publicerat regimkritiska texter på Internet. När regimen började jaga honom flydde han till Sverige och sökte asyl.

Migrationsverket skriver i sina riktlinjer att den iranska regimen jagar regimkritiker och ”möjligheterna att följa upp iraniers internetanvändning och andra aktiviteter utanför landet är påfallande stora.” Ändå vill de utvisa Behrad.

Mohammad, Ashkan och Behrad kan svenska och är beredda på att medverka i intervjuer. De kan nås genom Micael Grenholm, Dessa mina minsta, på 0730 35 05 27eller micael.grenholm (at) gmail.com.

Det pågår också en namninsamling för att stoppa utvisningarna av dessa personer.