rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserLåt barnet behålla sin förälder i Sverige!

Låt barnet behålla sin förälder i Sverige!

FARR välkomnar förslaget att en förälder som bor ihop med ett barn i Sverige ska kunna få uppehållstillstånd på grund av relationen till barnet, och att det ska gå att söka tillståndet utan att lämna Sverige. Men om lagändringen ska få genomslag måste det enligt FARR klargöras att barnets bästa ska gälla oavsett om föräldern vistats i Sverige utan tillstånd någon tid, oavsett om föräldern har giltigt pass och hur lång separationen förväntas bli. Det är sådana saker som hittills har lett till att familjer splittrats i onödan trots att en förälder haft rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning till den andra föräldern.

Reglerna om hur identitet ska styrkas tolkas olika och och ger upphov till onödig separation och lidande, enligt FARR. Asylsökande kan ha mycket svårt att bevisa sin identitet och ID-handlingar från vissa länder accepteras över huvud taget inte av svenska myndigheter.

- En förälder är en förälder och ett barn är ett barn, oavsett vilka id-handlingar föräldern har, säger Ylva Sjölin, som står bakom FARR:s yttrande.

Det lagförslag som FARR kommenterar har presenterats i en promemoria från justitiedepartementet och ska gälla från 1 juli om det antas av riksdagen. I samma promemoria föreslås att DNA-test ska kunna användas för att slå fast släktskapet. Så svårt som det är i dag att bevisa sin identitet så är varje lättnad välkommen, menar FARR - men påpekar att det är osmakligt att återgå till en biologisk definition av familj bara för utlänningar, när vi har kommit så mycket längre i synen på vad en familj är.

När det gäller separationens längd förklarar FARR att det är svårt att förutse hur lång tid det tar att ansöka om familjeåterförening från utlandet, både på grund av ansökningstiderna som kan variera kraftigt, och komplikationer som kan uppstå för en person som tidigare flytt från hemlandet.

Ytterligare ett förslag är att avslag på ansökan om främlingspass ska kunna överklagas. Detta har betydelse för anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd från utlandet, och välkomnas av FARR.

Läs hela remissvaret
orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5