Sverige utvisar till Afghanistan på osäkra grunder

Just nu tältar Massieh, Majeed och Zabihullah i en park i Malmö. De har drömmar och framtidsplaner, anhöriga och ett liv att leva som alla andra. Men de kunde inte bo kvar i hemlandet, de har hotats till livet, sett familjemedlemmar dödas och tvingats lämna det ena landet efter det andra för att hitta trygghet någonstans. Om det går som svenska myndigheter har beslutat så får de inte stanna här heller. Snart kommer de att befinna sig i Kabul i Afghanistan, åter på flykt.
Läs deras egna berättelser!      Läs deras debattartikel i Sydsvenskan!


I januari publicerade Migrationsverket ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan. Ställningstagandet styr vilka asylsökande som kan få stanna i Sverige och vilka som kommer att utvisas. Migrationsverket ger en ljus bild: Alla provinshuvudstäder är säkra, motståndsgrupperna har tappat mark och få civilpersoner flyr.

Trots att det finns mängder av rapporter om Afghanistan tycks Migrationsverket främst bygga på sin egen tredagarsresa i oktober då några få personer intervjuades. FARR har granskat reserapporten och funnit både faktafel och halvsanningar. Bland annat undervärderas antalet dödsoffer och antalet afghaner som redan lever på flykt inom landet.

Läs hela FARR:s genomgång av ställningstagandet och rapporten! (pdf-format)

Kabul skakas fortfarande av blodiga attacker. FN rapporterade den 8 februari om att fler civila dödsoffer än på många år skördades 2103. Oron är stor för hur det ska gå när de utländska trupperna dragits tillbaka. Rättslöshet råder efter decennier av inbördeskrig. Sveriges utrikesdepartement avråder från alla resor till Afghanistan. Afghanska tolkar har räddats till Sverige utanför asylsystemet - samtidigt som tolkar som sökt asyl kan utvisas.

Visst finns också en positiv utveckling! Fler flickor går i skolan. Många flyktingar önskar inget hellre än att kunna återvända till ett land med en framtid. Detta måste åstadkommas av afghanerna själva, inte bara av utländska trupper. Men kraven på utveckling och frihet innebär också fortsatta strider mot fundamentalistiska krafter och fortsatta svåra motsättningar.

Afghaner söker asyl för att de hotas till liv och lem efter markkonflikter, heders-konflikter, samröre med utlänningarna... Migrationsverket missar dem som inte hotas av kriget i sig, utan av övergrepp i krigets skugga. De fruktar inte att de av en slump ska gå på en sprängladdning. De fruktar en sprängladdning riktad mot dem själva.

Ungdomar är särskilt utsatta. De blir måltavlor i markkonflikter. De riskerar att rekryteras till stridande grupper. De kan vara mål för blodshämnd och tvingas delta i hederskonflikter, de kan ha hållits som danspojkar eller riskera tvångsäktenskap. Många är skadade av det som hänt, i hemlandet och under flykten - och av tankarna på utvisning.

En del har ett annat problem - de kommer inte från Afghanistan. De räknas som afghaner för att de eller deras föräldrar är födda där, men de har levt som invandrare i Iran - tills de utvisades. I Afghanistan får de svårt att klara sig utan familj, utan nätverk.
Läs Annette Rosengren artikel om hur det gick för dem som deporterades i december!

De som främst drabbas av Migrationsverkets ställningstagande är ensamkommande barn. Fler barn kan komma att utvisas. Den typ av hot som barnen upplever finns inte med i Migrationsverkets bild av motsättningarna. Dessutom flaggar Migrationsverket för att barn ska få tidsbegränsade uppehållstillstånd för att kunna utvisas när de fyllt 18.

FARR anser:


Du som vill skriva till din riksdagsman, se brevkampanjen som startats av "Aktion mot Deportation"!
   

Du som är asylsökande eller ombud, se FARR:s sida med afghanistanfakta!