FARR:s årsmöte 15 mars

Alla medlemmar i FARR (och medlemmar i lokalgrupper till FARR) är välkomna till årsmötet den 15 mars i Stockholm. Styrelsen uppmanar alla att anmäla sig till arsmote@farr.se för att få utkastet till policydokument som ska diskuteras.

Vi samlas från klockan 10 och diskussionerna om FARR:s policy börjar 11.00. Själva årsmötesförhandlingarna blir på eftermiddagen med avslutning kl 17. De som vill kommer att kunna stanna kvar för att umgås och fika. Vid årsmötet kommer också FARR:s ungdomsstipendiat att presenteras.

FARR:s styrelse hoppas att många vill vara med och diskutera politiken, eftersom det är valår och vi kommer att behöva alla gemensamma krafter för att lyfta frågor om asylrätt, flyktingpolitik och antirasism i valrörelsen. Policyprogrammet innehåller kritiska texter och FARR:s krav inom en rad områden: EU:s flyktingpolitik, asylrätten i Sverige, ömmande omständigheter, asylprocess, verkställighetshinder, familjeåterförening, barn i asylprocessen, sociala rättigheter för asylsökande och papperslösa, tvångsåtgärder och utlänningskontroll.