Afghanistansidan uppdaterad

Sidan om Afghanistan på FARR:s hemsida har nu uppdaterats, bl.a. med information om säkerhetsläget från senaste halvåret. En ny underrubrik har tillkommit: HBTQ-personer. Nya dokument som är viktiga i asylbedömningarna är Migrationsverkets egen reserapport från november och ett rättsligt ställningstagande om Afghanistan från januari 2014.

FARR:s ambition är att fokusera på problem som är vanliga bland asylsökande afghaner i Sverige. De kommentarer som ges på faktasidorna ska ses som förklaringar till asylsökande och ombud, inte avsedda att användas direkt i inlagor till myndigheter. Vi hoppas att du som använder sidorna får bra tips om var i landinformationen du kan leta vidare och hitta sådant som är relevant i det enskilda ärendet, på den sökandes hemort etc.

Läs mer