rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserSkicka inte flyktingar till Bulgarien!

Skicka inte flyktingar till Bulgarien!

FN:s flyktingorgan UNHCR har upprepade gånger uppmärksammat EU:s medlemsländer på stora brister i rättssäkerheten i Bulgariens asylprövning och svåra levnadsförhållanden i landets flyktingmottagande. Flyktingar lämnar Bulgarien och vänder sig till andra EU-länder för att få skydd. Men på grund av EU:s förordning om att ingen får söka asyl i mer än ett land, Dublinförordningen, så skickas flyktingarna tillbaka till Bulgarien.

Dublinförordningen har ändrats så att länderna ska göra undantag när situationen är som i Bulgarien, men det har inte fungerat, enligt Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

En asylsökande som inte kommit till sin asylintervju i Bulgarien inom tre månader får automatiskt avslag på sin asylansökan. Få Dublinöverföreningar går snabbare än tre månader. Det betyder att majoriteten av dem som överförs tillbaka till Bulgarien ska utvisas när de kommit dit, fast de inte fått sin sak prövad.

- Om Sverige överför en syrisk flykting till Bulgarien, som med största sannolikhet skulle ha fått skydd i Sverige, innebär det att vi medvetet medverkar till att den syriska flyktingen inte får någon asylprövning och riskerar att utvisas, säger Sanna Vestin, ordförande i FARR.

EU:s gemensamma flyktingpolitik och den uppdaterade Dublinförordningen innehåller skrivningar om system som ska varna och undanta medlemsländer från Dublinförordningen om standarden i asylmottagningen sjunkit under en rättssäker nivå.

- Situationen i Bulgarien är ett test av hur väl den gemensamma flyktingpolitiken fungerar, menar Sanna Vestin. - Hittills har resultatet inte imponerat.

Danmark och Belgien har nyligen tagit beslut om att hörsamma UNHCR och stoppa överföringarna till Bulgarien. FARR anser att Sverige bör göra samma ställningstagande.

- Vi har ett ansvar för dem som ber om vårt skydd. Att skicka tillbaka dem till ett land som inte prövar deras asylskäl är inte att ta ansvar, säger Sanna Vestin.

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5