Skyldig tills motsatsen bevisats?

Frilansjournalisten Peter Leander har granskat polisens inre utlänningskontroller. Rapporten som publicerades den 15 februari av tankesmedjan Arena Idé bekräftar att antalet inre utlänningskontroller är omfattande och att antalet ökar. Bara under 2013 gjordes fram till november 27 404 kontroller. Mörkertalet är stort. Polisens dokumentation är kodad och svår att tyda. Många kontroller registreras inte alls. Enligt författaren öppnar det upp för godtycklighet och ökar risken för övergrepp.

Hämta rapporten från Arena Idé