rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserInför EU-valet: FARR kräver lagliga vägar att söka asyl!

Inför EU-valet: FARR kräver lagliga vägar att söka asyl!

De flesta svenska kandidater till EU-parlamentariker säger sig vilja verka för en human flyktingpolitik. FARR föreslår - som början till en human politik - att avsikten att söka asyl ska accepteras som skäl för att få inresevisum, så att flyktingar slippa vända sig till smugglare. Visumtvånget ska kunna avskaffas helt när en våldsam konflikt tvingar många att fly från ett visst land.

Vid sitt årsmöte den 15 mars 2014 antog Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, ett uttalande inför valet till EU-parlamentet:

 

För människor på flykt har varje del av resan gjorts till ett livsfarligt hinder. Visumkrav, transportörsansvar, militariserad gränsbevakning och höga, taggtrådsbeklädda murar, betyder inte så mycket för en EU-medborgare som kan ta sig in och ut ur unionen genom dess öppna portar. För människor på flykt handlar det om liv och död. Det blev tydligt i början av oktober 2013 när en båt fullastad med flyktingar sjönk utanför den italienska ön Lampedusa. Dödssiffran steg snabbt från 130 till 360, men då ingen vet hur många som var ombord på båten, vet ingen heller hur exakt många som omkom. En vecka senare upprepades samma tragedi utanför Maltas kust, och minst 34 personer tros ha omkommit. De flesta av dessa var flyktingar från Syrien och Palestina. Många skulle ha beviljats asyl om de hade kommit till Sverige.

Efter båda dessa incidenter arresterades misstänkta människosmugglare, som riskerar hårda straff. Men redan nästa dag klev med all säkerhet hundratals personer ombord på liknande båtar. Detta då flyktingsmugglarna är det enda alternativet för många människor på flykt. Att straffa enskilda individer för dessa brott, förändrar inte grundförutsättningarna; att det saknas lagliga vägar in i Europa och att detta skapar en marknad där skrupelfria människor utnyttjar flyktingar. Det är inte smugglarna som har skapat det systemet. Ju hårdare gränsbevakning, desto mer anpassar de sin verksamhet. Flyktingbåtarna blir allt mindre och reser under allt farligare omständigheter, om natten, med alltför många passagerare.

Om ett flygbolag eller bussbolag släpper ombord en passagerare utan visum, eller om en fiskare räddar flyktingar i sjönöd, riskerar även de straff och höga böter, såvida personen i fråga inte bedöms ha skyddsskäl. Det lägger således ett ansvar på passkontrollanter och sjömän att bedöma i asylfrågor. Efter Lampedusa väcktes det liv i debatten om lagliga vägar för asylsökande in i Europa. Ett halvår senare har tragedin redan fallit i glömska. Antalet anonyma kroppar som flyter i land längs Medelhavskusten har inte minskat.

Det behöver öppnas lagliga vägar till EU för dem som är på flykt. Idag innebär skydd av de yttre gränserna, oavsett om motivet är terrorbekämpning eller nationell säkerhet, att människor på flykt hindras komma in i EU för att ansöka om asyl. System som till stor del drivs av att hålla asylsökande borta måste reformeras snarast.

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) har över 25 års erfarenhet av asylrådgivning. Inom nätverket finns många flyktingars öden samlade, från orsak till flykt, till vägen hit och slutligen processen här i Sverige. Dessa erfarenheter är vad vi bygger vår bedömning på, när vi föreslår att behovet att söka asyl i sig borde vara ett skäl till att få visum. Inte som idag, då skyddsbehövande är de första som sållas bort bland dem som söker visum. Detta är en grundläggande åtgärd som Sverige och EU kan vidta för att möjliggöra för människor på flykt att kunna använda sin konventionsstadgade rätt att söka asyl. Så länge som det inte finns några sådana lagliga och säkra vägar in i Europa, kommer flyktingar att vara utelämnade åt flyktingsmugglare och farliga resor i små båtar, som de som sjönk utanför Lampedusa.

I år är det val till Europaparlamentet och till riksdagen. Utomeuropeiska flyktingar som behöver Sveriges skydd har inte rätt att rösta i dessa val, men det har de svenska medborgarna. Till Europaparlamentet, som är EU:s enda folkvalda organ, kan alla EU-medborgare rösta. Oavsett parti säger de flesta svenska kandidater sig vilja verka för en human flyktingpolitik. FARR föreslår följande åtgärder för att skapa en säker och human situation för flyktingar som kommer till Europa.

 • Asylsökande ska accepteras som giltigt skäl för att bevilja visum.    
 • Visumtvånget ska kunna avskaffas gentemot ett land när en våldsam konflikt tvingar många att fly.
 • Transportöransvar bör avskaffas.
 • Dublinförordningen bör arbetas om så att den sökandes avsikt att söka asyl i ett visst EU-land ska vara det första kriteriet för vilket land som ska pröva ansökan, istället för att utgå från det land som släppt in personen i EU.
orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5