rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Från FARR:s kursdag: Vi är människor, inte monster

Den 25 mars höll FARR en stor kursdag med ett 20-tal medverkande och över hundra åhörare, i samarbete med Asyl- och migrationskursen på Röda Korsets Folkhögskola. Omväxlande samlade i biosal och uppdelade i klassrum avhandlade kursdeltagarna en rad ämnen, de flesta med fokus på vad asylsökande, frivilliga och ombud konkret kan göra för att slå vakt om rättigheterna i olika situationer.

FARR:s ungdomsstipendium delades ut och ett par lokala organisationer visade upp inspirerande projekt. Dagen därpå höll FARR årsmöte. Mötet beslutade att utvidga styrelsen till 23 personer för att täcka in erfarenheter från olika delar av landet och olika delar av rörelsen.

Läs mer och hämta inledningstal

JO kritiserar åldersbedömningar

JO har inspekterat Migrationsverket och kritiserar hur åldersbedömningar av asylsökande ungdomar gått till. Åldersbedömningarna är, enligt JO, dåligt motiverade och svåra att förstå. JO är också kritisk till hur ensamkommande barn underrättas om beslut. När sökanden underrättas om beslutet har flera andra redan kännedom om det.  I protokollet från inspektionen konstateras också att handläggningstiderna för barn och ungdomar är lika långa som för vuxna. JO förutsätter att Migrationsverket arbetar för att korta handläggningstiderna för barn och ungdomar.

På grund av det som kommit fram i granskningen av ärendena med unga asylsökande kommer JO att följa handläggningen av sådana ärenden noga.

Läs mer och länk till JOs protokoll

Amnesti-krav vid S-kongressen

17553510 390088008042031 4108486682613989666 n17349639 383271125390386 2783093712967617644 o

Rörelsen #vistårinteut kommer att vara närvarande vid Svenska mässan alla dagar under Socialdemokraternas partikongress, 8-12 april, i Göteborg. Rörelsen vill uppmärksamma den allvarliga situation många av Sveriges ensamkommande barn och ungdomar befinner sig i. #vistårinteut kräver amnesti för alla ensamkommande och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Söndagen den 9 april är den nationella huvuddagen för hela  #vistårinteut. Alla är välkomna att delta. Aktiviteterna kommer pågå vid Socialdemokraternas partikongress på Svenska Mässan i Göteborg hela dagen. Röda Tråden-marschen startar kl 12.30 och går genom centrala Göteborg till Svenska mässan. Dagsprogrammet innehåller också utdelning av informationstext till kongressdeltagare och allmänheten, studiebesök på kongressen, tal, musik och andra inslag utanför kongressen och som avslutning en ljusmanifestation på kvällen. 

Läs mer...

Medverkan vid tvångsmedicinering avråds

Läkare och sjuksköterskor avråds från att medverka vid tvångsmedicinering i samband med avvisning eller utvisning av utländska medborgare. Eventuell medicinerinering ska ske efter läkares ordination och i samråd med patienten. Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd har gjort ett gemensamt uttalande där de avråder medverkan vid tvångsmedicinering.

Läs mer om uttalandet

Just nu på medlemssidorna

Just nu diskuteras i FARR:s medlemsforum flera saker. En fråga är om en som snart fyller 18 borde avstå från att överklaga ett beslut om utvisning med uppskjuten verkställighet - för att inte missa möjligheten till uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.

På medlemssidorna finns också handlingar till FARR:s årsmöte, tips om ett viktigt domstolsbeslut för ensamkommande från Afghanistan, tips om kurser, senaste statistiken från Migrationsverket, flera intressanta nyhetsbrev från olika föreningar mm.

Scrolla längst ner på sidan för att logga in eller hitta instruktioner för att skapa en inloggning!

Till FARR:s handlingar

FARR:s ungdomsstipendium till kvinnorättskämpar

farrungdomsstipendium2016 450

Mahbubah Madadi och Shabnam Mirzaei, båda från Afghanistan, får FARR:s ungdomsstipendium 2016. De två 21-åringarna får utmärkelsen för sitt viktiga och modiga arbete för att stärka flickor och kvinnor.

Läs mer

Stoppa utvisningen till Afghanistan!

DSCN5028

Den 28 mars väntas ännu ett charterflyg lyfta med tvångsutvisade till Afghanistan. Planet ska hämta upp människor i Österrike och Sverige innan det landar i Kabul dagen därpå. Det är av allt att döma EU:s gränsbyrå Frontex som samordnar transporten. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, protesterar mot utvisningen.

Bland dem som nu är förvarstagna i Kållered, Göteborg, och har fått veta att de ska skickas till Afghanistan finns flera ungdomar. De är vuxna på papperet - men inte äldre än att personerna som besöker dem i förvaret är gode män som haft ansvaret för dem sedan de sökte asyl som ensamkommande barn. Förtvivlan är stor och manifestationer kommer att hållas utanför förvaret.

Läs mer

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5