rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Vad vill FARR?

110 krav för en human och solidarisk flyktingpolitik

Äntligen presenterar FARR det policydokument som medlemmar och styrelsen arbetat med sedan i januari. Dokumentet har gått ut till medlemsgrupperna i två omgångar, först före årsmötet och sedan efter, då årsmötet gått igenom de önskade ändringarna och bestämt om tillägg. Nu är det färdigt - så färdigt som ett ständigt levande dokument kan bli. Dokumentet innehåller både FARR:s övergripande mål och 110 aktuella krav. Samtidigt är det en kritisk granskning av EU:s och Sveriges flyktingpolitik.

Läs dokumentet

Fler nya länksidor på farr.se

Tre nya delar finns nu på FARR:s hemsida. Under menyn Lag & Praxis finns en underrubrik "Länkar" där du hittar en sida med länkar till svenska lagar, internationella domstolar och webbplatser med landinformation. Under menyn Råd & Tips finns dels en underavdelning med länkar till andra organisationer som på olika sätt ger stöd åt asylsökande och papperslösa, dels en sida med alla möjliga andra länkar till information som nyhetsbrev, bloggar med mera i flyktingfrågor:

Länkar till Övrig information

Idag startar Asylstafetten 2014!

Från Malmö till Almedalen för en human flyktingpolitik

Förra sommaren gick Asylstafetten 2013, en 34 dagar lång fotmarsch från Malmö till Stockholm. En stor del av deltagarna var människor med egen erfarenhet av att fly sitt hemland och av hur Europa bemöter flyktingar. Deras ambition var att möta så många människor som möjligt längs vägen och berätta för dem om sina erfarenheter. I år går Asylstafetten igen, men nu med målet att bli sedda av politikerna som fattar beslut. Asylstafetten 2014 startar i Malmö i dag 8 juni kl 11 från Möllan. Slutpunkten är politikerveckan i Almedalen, Gotland.

FARR följer från och med idag marschen genom Asylstafettens twitterflöde - se högerspalt!

Läs mer...

Asylstafetten 2014

Från Malmö till Almedalen för en human flyktingpolitik

Förra sommaren gick Asylstafetten 2013, en 34 dagar lång fotmarsch från Malmö till Stockholm. En stor del av deltagarna var människor med egen erfarenhet av att fly sitt hemland och av hur Europa bemöter flyktingar. Deras ambition var att möta så många människor som möjligt längs vägen och berätta för dem om sina erfarenheter. I år går Asylstafetten igen, men nu med målet att bli sedda av politikerna som fattar beslut. Asylstafetten 2014 startar i Malmö 8 juni och går till Gotland. Slutpunkten är politikerveckan i Almedalen.

Läs mer...

S.O.S. EUROPA

Upprop från Amnesty International:

"EU:S MEDLEMSLÄNDER ÄR SKYLDIGA ATT RÄDDA LIV OCH ERBJUDA ASYL TILL MÄNNISKOR SOM ÄR I BEHOV AV SKYDD. FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER GÄLLER ALLA, ALLTID. ÄVEN VID EUROPAS GRÄNSER."
Över 10.000 har hittills skrivit på Amnestys upprop mot att EU:s gränspolitik hindrar människor att söka asyl. Amnesty har också gjort en enkät till partierna om deras syn på EU:s asyl- och gränspolitik. Ytterligare en enkät till EU-parlamentariker har gjorts av FARR:s tidskrift Artikel 14.

Läs mer...

Rösta för legala vägar!

Läs vad de olika partierna tycker om att införa asylvisum för personer som behöver resa till EU för att söka asyl, och om att göra det möjligt att söka asyl utanför EU:s gränser. FARR:s valkampanjsida www.asylkampanjen.se länkar till Sveriges Radios utfrågning av EU-kandidaterna.

Asylkampanjen fortsätter: Vi hoppas på att visum för att söka asyl blir den vinnande lösningen snarare än att söka asyl utanför EU:s gränser. Om asylprövningen förlades utanför EU skulle det antagligen bli mycket svårare för oss frivilligorganisationer att få insyn i och påpeka fel och brister i asylsystemet, och svårare att hjälpa dem som nekas asyl trots att de borde beviljas. Det skulle antagligen heller inte bidra till säkrare resvägar in i Europa för dem som fortfarande skulle resa in utan redan beviljad asyl.

Läs mer om lagliga vägar!

Gruppdeportationen till Afghanistan genomfördes

Uppdaterad 14-05-21 samt 14-05-23:
Gränspolisen har nu åter genomfört en gruppdeportation till Afghanistan. De som gripits och som fördes ut ur Sverige kvällen den 20 maj var alla personer som hade goda skäl att lämna sitt hemland. Flera av dem har inte hemlandspass och ingen kan garantera att de kommer att få skydd. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, krävde att utvisningen skulle stoppas. Läs mer här om dem som utvisades.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5