rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Fristad Stockholm: tredje samtalet

Tisdag 13 maj hålls det sista samtalet i Fristad Stockholms samtalserie om migration. Denna gång är temat förvar och deportationer. Kl 18 på kulturhuset i Stockholm.

Fristad Stockholm: Samtal om migration

Tisdag 29 april är det premiär för Fristad Stockholm: Migration, en lösningsorienterad samtalsserie i tre delar, på Kulturhuset Stadsteatern.

– Det är dags att sätta frågan om migration på den politiska agendan under detta supervalår, säger Foujan Rouzbeh, koordinator för Fristad Stockholm på Kulturhuset Stadsteatern.

/Trailern framtagen i samarbete med FARR och flyktingarna.se/

Läs mer...

FARR lanserar Asylkampanjen

Den som flyr har inget val. Det har du.


BildFortEuropa11-300x159Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, lanserar idag Asylkampanjen. Den som flyr har inget val. Det har du. för att uppmärksamma att de som påverkas mest av asylpolitiken – de asylsökande – oftast inte själva har rösträtt att påverka vilken politik som ska föras. Detta ställer extra höga krav på de som har rösträtt att rösta för en human och solidarisk asylpolitik och på politiker att göra aktiva åtgärder för en stärkt asylrätt.

Läs mer...

Forskning om ensamkommande barn

Flera vetenskapliga studier om ensamkommande barn har lagts fram i Sverige under terminen. Ulrika Wernesjö disputerade i Uppsala på en doktorsavhandling om ensamkommande barn och ungdomars strategier för att uppnå tillhörighet i det svenska samhället. Avhandlingen bygger på djupintervjuer. Christina Skrikas lade inom sin masterexamen i Linköping fram en jämförande studie av hur Sverige och Kanada tillämpar barnkonventionen i mottagandet av ensamkommande barn. Kristina Grujicic har som examensarbete på kandidatnivå undersökt mekanismer och nätverk som gör att ensamkommande barn kommer just till Sverige.

Läs mer...

Asylsökande stoppas i Bulgarien

FN:s flyktingorgan UNHCR har dragit tillbaka sitt generella ställningstagande mot att asylsökande sänds tillbaka till Bulgarien på grund av Dublinförordningen. Nu avråder UNHCR bara från att sända dit särskilt sårbara personer. Nätverket av stödorganisationer, ECRE, avråder fortfarande från alla Dublinöverföringar till Bulgarien, liksom även Amnesty International. Flera organisationer anklagar Bulgarien för pushbacks, det vill säga att asylsökande tvingats vända utan att få komma in över gränsen. Bulgarien arbetar på att täppa till gränsen med murar och övervakningsutrustning, med hjälp av svenska leverantörer.

Läs mer...

Peoples Global Action 2014

Årets People's Global Action on Migration, Development, and Human Rights (PGA) kommer att äga rum i Stockholm 9-11 maj, före det regeringsstyrda Global Forum on Migration & Development (GFMD).

PGA är ett oberoende parallellforum som sammanför migrantorganisationer, mr-organisationer för migranter, fackföreningar med flera från olika delar av världen för att utbyta information och utveckla gemensamma aktioner. Det ger också en plattform för att hålla regeringarna ansvariga för sina åtaganden om mänskliga rättigheter och utveckling. PGA prioriterar migranters gräsrotsorganisationer som annars marginaliseras i globala forum.

Läs mer på forumets hemsida

EU-kommissionen om familjeåterförening

EU har antagit gemensamma regler för familjeåterförening. Men reglerna tillämpas inte likadant överallt. Nu har EU-kommissionen publicerat en guide för hur familjeåterföreningsdirektivet ska tolkas.
"Rätten till familjen är en grundläggande rättighet. Att upprätthålla familjeband är en nyckel till välmående och integration för migranter som har kommit till EU" sa kommissionären Cecilia Malmström när riktlinjerna presenterades den 3 april. I ett pressmeddelande understryks att rätten till familjeåterförening är reglerad för att hindra fusk, men den får inte begränsas så att individens rättigheter undergrävs.

Läs mer och hämta riktlinjerna

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5