rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

EU-byrå kritiserar EU:s behandling av papperslösa

EU:s byrå för grundläggande rättigheter granskar i en ny rapport hur åtgärder mot irreguljär invandring går ihop med grundläggande rättigheter.

Rapporten diskuterar hur medlemsländerna bestraffar illegal inresa, ofta med fängslande som går utöver det som tillåts enligt EU:s egna direktiv, och hur kriminaliseringen drabbar både migranterna själva och personer som försöker hjälpa dem.

Läs mer...

Gör om, gör rätt - släpp hem Ghader till familjen!

Uppdatering: Ghader Ghalamere släpptes den 15 april från förvaret då han beviljats en ny prövning.

En planerad utvisning stoppas genom att flygplatsen i Östersund "stormas" enligt lokaltidningen, människor finns på startbanan och passagerare vägrar sätta på sig bältena. Vad är det - huliganer och extremister? Nej, det är en pappa som fruktar för sitt liv och kastar sig på marken, det är hans barn som försöker nå honom men grips av polis. Familjens vänner informerar andra i avgångshallen om vad som händer. Hedervärda medpassagerare lyssnar och tar ställning. - Nu måste också Migrationsverket ta sitt ansvar och pröva det här ärendet på nytt, säger Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Läs mer...

25 april: Heldag på Mittuniversitetet

bild 14-04-25 ostersund
SoaSek (studentkåren) och Institutionen för socialt arbete hälsar alla välkomna till en heldag om människor i papperslös situation. Medarrangörer är Ingen Människa är Illegal i Östersund och Rädda Barnen Östersund-Frösön.

Läs mer...

FN larmar om våld mot kvinnor på flykt

FN:s flyktingorgan UNHCR har publicerat ett ställningstagande om könsrelaterat våld mot kvinnor och flickor på flykt. UNHCR vänder sig specifikt till EU och EU:s medlemsstater och påpekar flera brister i mottagandet, bland annat att kvinnor riskerar övergrepp i förvar och att könsspecifikt våld som tvångsäktenskap och "hedersrelaterat" våld inte uppmärksammas tillräckligt. UNHCR varnar också för att utvisa kvinnor som utsatts för människohandel till deras hemländer, där de riskerar bestraffning av förövarna, att dras in i människohandeln igen eller att bli utstötta på grund av vad de deltagit i.

Hämta dokumentet från UNHCR

Kan våldsutsatta papperslösa kvinnor få skydd?

Möjligheten att få hjälp från socialen för en papperslös kvinna som utsätts för våld kan liknas vid ett lotteri. Det framkommer i en kartläggning som gjorts av Marianne Oskarsson, på uppdrag av Röda Korset. Författaren har intervjuat anställda på kvinnorjourer och vårdförmedlingar för papperslösa i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visade sig att hanteringen skiljer sig både mellan och inom kommunerna. Ideella kvinnojourer har svårt att ga emot papperslösa för att de inte får ekonomiskt stöd för dem.

Läs mer...

EU om åldersbedömningar

EU:s asylbyrå EASO har publicerat en rapport om vilka metoder medlemsstaterna använder för att bestämma asylsökandes ålder, det vill säga avgöra om någon är barn eller vuxen.

Skriften Age Assessment practice in Europe innehåller även analys av fördelar och nackdelar med de metoder som finns och asylbyråns rekommendationer för när och hur åldersbedömning ska göras. Ett inslag är checklistor som beslutsfattaren kan använda för att kontrollera vilka faktorer som vägts in i bedömningen, att hänsyn tagits till osäkerhetsmarginaler, hur den sökande informerats etc.

En rekommendation är att den sökandes uppgivna ålder bör gälla när den ligger inom de marginaler som åldersbedömningen ger, i linje med principerna om barnets bästa och att hellre fria än fälla.

Sammanfattning av rekommendationerna

Vad kommer efter Stockholmsprogrammet?

För drygt fem år sedan antogs Stockholmsprogrammet, som skulle styra EU-ländernas samarbete inom det rättsliga området åren 2010-2014. Nu pågår diskussionerna om hur samarbetet ska fortsätta. EU-kommissionen har inte föreslagit något nytt femårsprogram men har lagt fram en "strategisk vision" om de framtida politiska prioriteringarna. Förslaget ska behandlas vid toppmötet i juni.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5