rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Afghanistansidan uppdaterad

Sidan om Afghanistan på FARR:s hemsida har nu uppdaterats, bl.a. med information om säkerhetsläget från senaste halvåret. En ny underrubrik har tillkommit: HBTQ-personer. Nya dokument som är viktiga i asylbedömningarna är Migrationsverkets egen reserapport från november och ett rättsligt ställningstagande om Afghanistan från januari 2014.

FARR:s ambition är att fokusera på problem som är vanliga bland asylsökande afghaner i Sverige. De kommentarer som ges på faktasidorna ska ses som förklaringar till asylsökande och ombud, inte avsedda att användas direkt i inlagor till myndigheter. Vi hoppas att du som använder sidorna får bra tips om var i landinformationen du kan leta vidare och hitta sådant som är relevant i det enskilda ärendet, på den sökandes hemort etc.

Läs mer

FARR:s årsmöte 15 mars

Alla medlemmar i FARR (och medlemmar i lokalgrupper till FARR) är välkomna till årsmötet den 15 mars i Stockholm. Styrelsen uppmanar alla att anmäla sig till arsmote@farr.se för att få utkastet till policydokument som ska diskuteras.

Vi samlas från klockan 10 och diskussionerna om FARR:s policy börjar 11.00. Själva årsmötesförhandlingarna blir på eftermiddagen med avslutning kl 17. De som vill kommer att kunna stanna kvar för att umgås och fika. Vid årsmötet kommer också FARR:s ungdomsstipendiat att presenteras.

Läs mer...

Sverige utvisar till Afghanistan på osäkra grunder

Just nu tältar Massieh, Majeed och Zabihullah i en park i Malmö. De har drömmar och framtidsplaner, anhöriga och ett liv att leva som alla andra. Men de kunde inte bo kvar i hemlandet, de har hotats till livet, sett familjemedlemmar dödas och tvingats lämna det ena landet efter det andra för att hitta trygghet någonstans. Om det går som svenska myndigheter har beslutat så får de inte stanna här heller. Snart kommer de att befinna sig i Kabul i Afghanistan, åter på flykt.
I januari publicerade Migrationsverket ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan. Ställningstagandet styr vilka asylsökande som kan få stanna i Sverige och vilka som kommer att utvisas. Migrationsverket ger en ljus bild av Afghanistan, som till stor del bygger på en reserapport från i höstas. FARR har granskat reserapporten och funnit både faktafel och halvsanningar. Bland annat undervärderas antalet dödsoffer och antalet afghaner som redan lever på flykt inom landet.

Läs mer...

Låt barnet behålla sin förälder i Sverige!

FARR välkomnar förslaget att en förälder som bor ihop med ett barn i Sverige ska kunna få uppehållstillstånd på grund av relationen till barnet, och att det ska gå att söka tillståndet utan att lämna Sverige. Men om lagändringen ska få genomslag måste det enligt FARR klargöras att barnets bästa ska gälla oavsett om föräldern vistats i Sverige utan tillstånd någon tid, oavsett om föräldern har giltigt pass och hur lång separationen förväntas bli. Det är sådana saker som hittills har lett till att familjer splittrats i onödan trots att en förälder haft rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning till den andra föräldern.

Läs mer...

Utvisning i 18-årspresent

FARR:s ordförande Sanna Vestin skriver idag i Aftonbladets debatt-webb om 18-åringarna som får utvisning i 18-årspresent. Nu planerar Migrationsverket att göra otryggheten till standard för vissa barn. Pojkar från Afghanistan ska kunna få tidsbegränsade uppehållstillstånd istället för permanenta.

Läs artikeln i Aftonbladet

Förvar utan återvändo

En lång rad migranter som tagits i förvar för utvisning som aldrig kan verkställas, har intervjuats inom ett projekt som nu avslutas med rapporten "Point of No Return: The Futile Detention of Unreturnable Migrants". Tjugo av dem berättar sina egna historier på en webbsida. Projektet har genomförts i samarbete mellan frivilligorganisationer i flera EU-länder.

Läs mer...

Utforska FARR:s webbplats!

De fem bildrutorna ovanför nyheterna på denna sida är också länkar, som leder vidare till FARR:s kvartalstidning Artikel 14, veckans nyheter i Asylnytt, FARR:s Goda Råd till asylsökande och en kontaktkupong. Den femte rutan leder till aktuella händelser från kampanjen Asylrätt 14 som FARR stödjer.

Vi har fått påpekande att länkarna inte fungerat i alla datorer, men det felet är nu åtgärdat. Kolla gärna på din egen skärm! Passa på att utforska vilken information som finns under de vanliga menyerna!

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5