rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFARR om utvisning till barnhem: Trippelfel!

FARR om utvisning till barnhem: Trippelfel!

Systrarna Albertina och Janet Da Silva var 13 och 11 år gamla när de sökte asyl i Sverige. Nu fyra år senare riskerar de att utvisas från sitt familjehem till ett barnhem i Angola. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, protesterar mot att barnens framtid riskeras - och varnar för en farlig utveckling.

Utvisningen har tidigare uppmärksammats bland annat i Expressen, och det finns en namninsamling till stöd för barnen.

Beslutet om utvisning är redan fattat trots att det strider mot svensk lag att utvisa barn utan att de tas emot av någon anhörig eller "en mottagningsenhet väl lämpad för att ta hand om barn". Beslutet går dessutom stick i stäv med lagändringen förra året om uppehållstillstånd för barn med "särskilt ömmande omständigheter". Att barn inte ska rotas i familjehem för att sedan utvisas utan föräldrar som kan ta hand om dem var ett av exemplen som motiverade lagändringen.

Vad säger experterna?

En lång rad lärare, socialsekreterare och andra vuxna som i sina olika professioner mött Albertina och Janet har förfärats av beslutet och försöker nu väcka opinion för att stoppa det.

FN:s flyktingorgan UNHCR varnar för att utvisa ensamkommande barn till Angola.

Barnorganisationerna Defence for Children, ECPAT och Unicef utvärderade 2010 Nederländernas samarbetsavtal med Angola som innebar att barn kunde utvisas till barnhem. Organisationerna visade att de flesta barnen hämtats av personer som uppgav sig vara deras föräldrar, utan kontroll av vilka de var eller om de ville barnens bästa. Angola, där inbördeskrig gjort många barn föräldralösa, är ett land med utbredd barnsexhandel och tvångsarbete. Barnen riskerar att hamna i trafficking.

Unicef upprepade farhågorna i en längre rapport 2012 och konstaterade att Nederländerna finansierar ett barnhem där de utvisade barnen faktiskt inte hamnar. Självklart ska barn och föräldrar få återförenas när det är bäst för barnet. Men det här barnhemmet fungerade som ett argument för Nederländerna att ensamkommande barn kan utvisas säkert, samtidigt som barnens verkliga öden inte följdes upp.

Albertina och Janet är de verkliga experterna på barnhem i Angola. De bodde på ett barnhem men utsattes för övergrepp och behandlades så illa att de flydde. Det är därför de är här.

Sverige prövar nu att teckna ett slags hängavtal till Nederländernas avtal med Angola. Därmed kan Albertina och Janet utvisas. Det barnhem som nämnts är det i Mulemba - det som enligt rapporterna låter barnen försvinna. Enligt beslutsfattare på Migrationsverket utreds barnhemmets lämplighet fortfarande - men samtidigt kallas barnen av andra handläggare till möte om detaljerna kring resan.

För systrarna Albertina och Janet Da Silva innebär utvisningen ett uppbrott från ett tryggt och stabilt liv i Sverige, till en mycket osäker tillvaro. Efter att de fyllt 18 riskerar de att utan ID-handlingar stängas ute från rätten till utbildning och sjukvård i Angola. Som ensamma barn utan nätverk och utan erfarenhet av att klara sig på egen hand, är de i en extremt sårbar situation.

FARR tar generellt avstånd från att utvisa barn utan nätverk till barnhem. Vi ser det som oförenligt med principen om barnets bästa. Stater där allvarliga brott mot barn är vanligt förekommande, borde inte vara aktuella ens för utredning om utvisning av ensamkommande barn, såvida det inte handlar om frivillig familjeåterförening. I Albertinas och Janets fall finns dessutom flera särskilda anledningar att kritisera beslutet:

 1. Ärenden som rör barn ska utredas snabbt. Det är inte rimligt att utvisa föräldralösa barn som rotat sig i Sverige i fyra år.
 2. Frågan om det går att verkställa en utvisning ska vägas in i asylbeslutet, inte komma efteråt när den som ska utvisas inte längre har rättshjälp eller rätt att överklaga.
 3. När ett barns asylskäl bedöms ska barnets individuella situation i hemlandet vägas in - inte bara om det finns ett alternativ där.

Sverige har under lång tid inom projektet ERPUM undersökt möjligheterna till liknande arrangemang i Afghanistan. Men det har inte gått att ordna ett barnhemsboende där barnen är skyddade. Det hedrar Migrationsverket att planerna därför inte har förverkligats. ERPUM har lanserats och diskuterats offentligt. Men planerna beträffande Angola har inte blivit kända förrän nu.

Sverige borde gå i första ledet för att driva fram en barnvänlig asylpolitik i EU. Det är mycket oroande om Sverige istället skulle börja följa det EU-land som har blivit starkt kritiserat för utvisningar som strider mot barnkonventionen.

orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5