FARR: Låt inte rädslan ta över!

Idag går våra tankar till de drabbade i Trollhättan. Vi sörjer med anhöriga, elever och lärare som mist sina kära. Vi hoppas att många ansluter sig till de ljusmanifestationer och tysta minuter som hålls på många ställen runtom i landet.

Vi behöver också samlas mot den rasistiska tankevärld som leder till hat och våld mot oskyldiga. Många flyktingförläggningar har attackerats de senaste dagarna. Om sådana attacker inte utreds och förebyggs med samma intensitet som andra befarade terrorbrott så riskerar vi en accelererande utveckling med fler dödsoffer.

Ingen annan än gärningsmannen själv har ansvar för den slutgiltiga handlingen. Men vi har alla ansvar för hur vi bemöter varandra och hur vi målar upp fiender - medvetet eller omedvetet. Därför ser vi med glädje och stolthet hur stora delar av samhället, både professioner och frivilliga, ställer upp för att välkomna flyktingar, öppna rum för dem och skapa mötesplatser. Detta är en nödvändig förutsättning för att motverka falska hotbilder och motsättningar. Samtidigt konstaterar vi med oro att språkbruk och åtgärder i media och från myndigheter ofta förstärker bilden av att flyktingar - och därmed även andra invandrare - skulle utgöra ett hot.

Det är självklart en utmaning att fördubbla flyktingmottagandet. Men vi måste hålla i minnet att det fortfarande handlar om en mikroskopisk del av de människor som tvingats fly från sina hem. Vi måste hålla i minnet att det är flyktingarna som är hotade, det är de som riskerar livet genom att det inte finns några lagliga vägar för dem att ta sig fram. För mottagarna är problemen praktiska. Det är inte Sverige som är hotat, eller Europa. Antalet asylsökande som får uppehållstillstånd utgör inte ens en tiondel av den totala invandringen till EU-länderna. Det som gör flyktinginvandringen till en okontrollerad "ström" är just att de genom EU-ländernas regler tvingas resa illegalt.

Vi uppskattar att politikerna samlats för att förbättra mottagandet av flyktingar. men vi beklagar djupt att överläggningarna mellan riksdagspartierna resulterat i en uppgörelse om tillfälliga uppehållstillstånd. All erfarenhet visar att det är skadligt både för flyktingarna och för samhället att förlänga människors otrygghet. Det vi behöver nu är åtgärder för trygghet, inte motsatsen.

För Flyktinggruppernas Riksråd, FARR
Sanna Vestin, ordförande