FARRs arbete i projektet Aktörer i en ny asylprocess

Projektet ”AKTÖRER I EN NY ASYLPROCESS” är ett samarbetsprojekt med Broderskapsrörelsen. För att undvika missförstånd och misstolkningar av projektet vill vi framföra följande: FARR är en religiös och partipolitisk obunden förening. Detta är inte något samarbete med det Socialdemokratiska partiet. FARR:s grundinställning kommer inte att påverkas.

Syftet med projektet är: 1. att synliggöra och förbättra situationen för de asylsökande 2. att få en möjlighet att informera och ge kunskap 3. att genom den del av Socialdemokraterna (Broderskapsrörelsen) som har en mer human inställning i flyktingfrågor försöka påverka inställningen i moderpartiet. Seminarierna kommer att vara öppna för alla som är intresserade och de kommer att genomföras på olika ställen i landet. Detta är ett nödvändigt arbete för att uppluckra de låsta positioner som föreligger. Om vi verkligen vill förändra och arbeta för en human och solidarisk flyktingpolitik måste vi hitta olika och nya arbetsmetoder att göra det, även om det vid en första anblick kan verka uppseendeväöckande. Vi måste tänka djupare och mera långsiktigt.

FARR kommer inte att tjäna pengar på detta och FARR får inget ekonomiskt stöd av Socialdemokraterna. FARR:s arbete utförs som frivilligarbete utan ersättning. Pengar till genomförandet kommer från den europeiska flyktingfonden. Skulle det visa sig att projektarbetet blir ohållbart kommer vi att avbryta det. Detta är inget ”valfläsk” för Socialdemokraterna, detta är ett nödvändigt försök att utifrån den tuffa verklighet som föreligger försöka att förändra och påverka utan att gå i någons ledband.

Styrelsen i FARR