rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenTa ansvar för barnen som flytt till Sverige!

Ta ansvar för barnen som flytt till Sverige!

Idag rapporterar Sveriges Radio om att regeringen överväger att låta ensamkommande barn få uppehållstillstånd medan de går ut gymnasiet. Det löftet fanns med redan när riksdagen beslutade om den tillfälliga asyllagen, den som begränsar möjligheterna till uppehållstillstånd i Sverige. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, ser fram emot att löftet uppfylls. Men det är bara en av flera åtgärder som är akut nödvändiga för att stoppa en pågående katastrof.

Många ensamkommande flyktingungdomar har den senaste tiden ryckts upp från skola och boende, och en del har samtidigt fått beslut om att de ska utvisas. Flera regler har ändrats samtidigt, vilket har gjort det svårt att förstå vad som händer. Bland ungdomarna sprids ryktet att alla kommer att utvisas.

Oron för att drabbas leder till att ungdomar själva avviker och blir papperslösa. Andra skadar sig. Det överväldigande för många är tankarna på hemlandet, som de flytt från eller bara hört hemska historier om, då de inte själva bott där. Nu tycks alla vägar bära dit.

FARR har denna vecka skrivit till regeringen, riksdagsledamöter, SKL, Socialstyrelsen och Migrationsverket och vädjat om att myndigheterna ska agera. Vi kräver av alla inblandade myndigheter att ta sitt ansvar för de barn som tagit sin tillflykt till Sverige. Det kan inte ha varit lagstiftarens avsikt att skapa ett inferno för barnen. I skrivelserna till myndigheterna bifogade vi även en genomgång av de ändringar i lag och praxis som skett och de goda råd som vi sprider till ungdomarna själva för att de ska kunna påverka sin situation och inte tappa taget.

Bland de krav FARR ställer finns följande:

 • Överväg stopp för utvisningar på grund av säkerhetsläget i Afghanistan och Irak. Utvisa inte ungdomar till orimliga umbäranden i internflykt i föräldrarnas hemland.
 • Sluta omplacera ungdomar på 18-årsdagen så att deras skolgång och påbörjade integration raseras.
 • Utfärda ett moratorium över åldersuppskrivningar tills utvärderade metoder finns. Placera försigkomna ungdomar i separata stödboenden och de yngsta i familjehem.
 • Återinför permanenta uppehållstillstånd för barn!

För Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Sanna Vestin, ordförande

Läs mer i FARR:s genomgång av situationen för ensamkommande barn,
kraven till myndigheterna och FARR:s goda råd direkt till ungdomarna!

orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5