rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenTillämpa övergångslagen som det var tänkt

Tillämpa övergångslagen som det var tänkt

Uttalande vid FARR-debatt i Stenhagen

Vi församlade till asylpolitisk debatt angående den tillfälliga övergångslagen kräver att lagen tillämpas på det sätt som  syftet var med lagen, att barn under fem år som bott länge i Sverige ska omfattas, att en ansökan inte ska avslås om en familj för en kort tid lämnat Sverige t.ex. en resa till Oslo över dagen, att tillfälliga uppehållstillstånd inte ska beviljas människor som kommer från länder dit man för närvarande inte kan avvisa någon t.ex. norra Irak .De bör beviljas permanent uppehållstillstånd. 

Vi kräver att bedömningen av ensamstående som söker enligt denna lag inte skall bli extremt hård. Vi kräver att dessa människor, varav några få exempel: torterade våldtagna kvinnor från Iran, torterade och fängslade människor från Etiopien, torterade och förföljda från Bangladesh, Uzbekistan, Ukraina.

Vi känner stor oro för de ca 15.000 människor som riskerar att hamna utanför lagen.
Nu är det dags för en ny stor folkrörelse- kampanj för en verkligt human flyktingpolitik. Den börjar idag – här och nu i Stenhagen i Uppsala.

Anne-Marie Ekström, riksdagsledamot (fp)
Gustav Fridolin, riksdagsledamot (mp)
Ulrika Karlsson , ersättare riksdagen (m)
Kalle Larsson ,riksdagsledamot (v)
Ingeborg Sevastik ( vice ordf. FARR )
Mohammad Sabur ( medlem FARR )
+ 40 övriga deltagare

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5