Tillämpa övergångslagen som det var tänkt

Uttalande vid FARR-debatt i Stenhagen

Vi församlade till asylpolitisk debatt angående den tillfälliga övergångslagen kräver att lagen tillämpas på det sätt som  syftet var med lagen, att barn under fem år som bott länge i Sverige ska omfattas, att en ansökan inte ska avslås om en familj för en kort tid lämnat Sverige t.ex. en resa till Oslo över dagen, att tillfälliga uppehållstillstånd inte ska beviljas människor som kommer från länder dit man för närvarande inte kan avvisa någon t.ex. norra Irak .De bör beviljas permanent uppehållstillstånd. 

Vi kräver att bedömningen av ensamstående som söker enligt denna lag inte skall bli extremt hård. Vi kräver att dessa människor, varav några få exempel: torterade våldtagna kvinnor från Iran, torterade och fängslade människor från Etiopien, torterade och förföljda från Bangladesh, Uzbekistan, Ukraina.

Vi känner stor oro för de ca 15.000 människor som riskerar att hamna utanför lagen.
Nu är det dags för en ny stor folkrörelse- kampanj för en verkligt human flyktingpolitik. Den börjar idag – här och nu i Stenhagen i Uppsala.

Anne-Marie Ekström, riksdagsledamot (fp)
Gustav Fridolin, riksdagsledamot (mp)
Ulrika Karlsson , ersättare riksdagen (m)
Kalle Larsson ,riksdagsledamot (v)
Ingeborg Sevastik ( vice ordf. FARR )
Mohammad Sabur ( medlem FARR )
+ 40 övriga deltagare