rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenAfghanistan är inte säkert!

Afghanistan är inte säkert!

18816342 1321136214652101 1964064994 nSverige fortsätter att utvisa människor med tvång eller övertalning till krigets Afghanistan. Trots rapporter om allt fler civila offer och obefintligt skydd för mänskliga rättigheter hamnar varje månad ett hundratal människor i Afghanistan trots att de sökt skydd i Sverige. De flesta reser i obemärkthet. Just idag tvingas en större grupp iväg med en stor polisansats till väntande charterplan. Bland dem finns mycket unga pojkar som saknar nätverk i Afghanistan. Förtvivlade ungdomar och vuxna manifesterar förgäves utanför förvaret i Åstorp. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, protesterar mot utvisningarna.

Foton från dagens grupputvisning från förvaret i Åstorp, Tobias Lohse

18816635 1321136467985409 1820654334 nI april publicerade Utrikesdepartementet en mörk rapport om läget för mänskliga rättigheter i Afghanistan:

"Det afghanska rättssystemet är korrupt och svårtillgängligt för medborgarna, vilket i kombination med utbredd straffrihet gör att många afghaner saknar grundläggande rättssäkerhet. Tortyr och olagliga frihetsberövanden förekommer. Kvinnor och barn är mycket utsatta grupper och utsätts systematiskt för våld, diskriminering och grova kränkningar."

Trots bristen på mänskliga rättigheter fortsätter utvisningarna.

Förra året dödades eller skadades fler civila i Afghanistan än på många år, enligt FN-missionen UNAMA. Första kvartalet i år rapporteras en svag minskning - men samtidigt drabbas kvinnor och barn allt värre.

"UNAMA is extremely concerned by increases in both child and women civilian casualties, particularly deaths. The mission recorded a 24 per cent increase in women civilian casualties, documenting 273 women casualties (88 dead and 185 injured) due to increases in women killed or injured by aerial operations and suicide and complex attacks. (...) Also in the first quarter, the mission recorded 735 child casualties (210 dead and 525 injured). "

Trots att landet befinner sig i väpnad konflikt fortsätter utvisningarna.

18815895 1321136234652099 1781522094 nDet utbredda våldet kan alltså drabba vem som helst. Bristen på rättssäkerhet gör att den som dessutom riskerar personliga hot inte kan få skydd av myndigheterna. Samtidigt är det mesta akuta hotet mot många utvisade att de inte har något sätt att överleva. Marknaden är överbelastad av mer än en miljon internflyktingar och hundratusentals som tvingats återvända från Pakistan.

Alla rapportörer är överens om att ett kontaktnät är absolut nödvändigt för att hitta arbete på egen hand. Men många av de utvisade saknar nätverk, en del för att de inte kan återvända till hemtrakten där de riskerar förföljelse, andra för att de inte vuxit upp i Afghanistan.

Utan försörjningsmöjligheter blir människor sårbara för rekrytering till de väpnade grupperna och för all slags exploatering. Migrationsöverdomstolen har sagt ifrån att minderåriga som inte har något nätverk i Afghanistan ska bedömas som skyddsbehövande just på grund av dessa risker. Men de som fyllt 18 eller skrivits upp i ålder måste också leva och kan vara lika utlämnade.

Trots att utvisade saknar nätverk för att överleva fortsätter utvisningarna.

Enligt Migrationsverkets eget ställningstagande finns en rad olika grupper som kan vara särskilt utsatta. De flesta av de utvisade tillhör någon av dessa grupper eller flera. Men det räcker inte, eftersom bedömningen ändå är att de kan klara sig i Kabul eller någon annan större stad.

Rapporter om de utvisade visar att flera råkat illa ut, försvunnit eller lämnat landet. Se Blankspot Project. Rörelsen #vistårinteut som arbetar med ensamkommande barn rapporterar att åldersuppskrivna och konvertiter utvisas idag. Migrationsverkets egna kvalitetsuppföljningar har tidigare i år redovisat stora brister i asylutredningarna och inte minst åldersbedömningarna.

Utvisningarna till Afghanistan sker inte på rättssäkra grunder. De sätter människors liv och framtid i fara.

FARR kräver att utvisningarna till Afghanistan stoppas.

FARR ansluter sig till kraven från #vistårinteut om att frysa utvisningar av ensamkommande barn på grund av rättsosäkerheten som rått samt att ensamkommande barn som varit ett år i Sverige ska beviljas permanent uppehållstillstånd.

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5