rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFARR om Migrationsverket och Afghanistan

FARR om Migrationsverket och Afghanistan

Det som står i Migrationsverkets egna rapporter om Afghanistan borde ha lett till ändrade riktlinjer för vilka utvisningar som kan verkställas. Den situation som beskrivs borde innebära att utvisningarna till internflykt stoppas, liksom utvisningarna av unga utan anknytning. Det skriver Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, idag i en kommentar till Migrationsverkets nya ställningstagande om Afghanistan. FARR har redan tidigare krävt stopp för alla tvångsutvisningar. Nu kräver FARR av regeringen att återtagandeavtalet med Afghanistan inte missbrukas genom tvångsutvisning av stora grupper vars säkerhet inte kan garanteras.

Illustration: Från sittstrejken som pågår i Stockholm, läs mer nedan.

DSCN5482

 

Kommentar till Migrationsverkets ställningstagande om Afghanistan, SR 31/2017

Tisdagen den 29 augusti dödades 17 civila av ett flyganfall mot ett talibanfäste i provinsen Herat i Afghanistan. Samma dag sprängde en självmordsbombare en bank i huvudstaden Kabul. Flera civila omkom. Talibanrörelsen tog på sig detta dåd medan IS låg bakom en attack i Kabul bara några dagar tidigare som tog 40 människors liv. Sådana händelser är numera vardag i storstäderna Kabul, Herat och Mazar-i-Sharif - som räknas till de säkraste platserna.

Tisdagen den 29 augusti kom Migrationsverket med ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan. För några veckor sedan kom en rapport om säkerhetsläget.

Säkerhetsrapporten visar att läget har försämrats och att fundamentalistiska motståndsgrupper har flyttat fram sina positioner - ofta följt av våldsamma strider. Migrationsverket bedömer att alla provinser utom två nu befinner sig i väpnad konflikt. Det rättsliga ställningstagandet pekar ut utsatta grupper och förklarar vilken försiktighet som måste tillämpas innan någon hänvisas till internflykt.

Men tvångsutvisningarna stoppas inte. Afghanistan härbärgerar över en miljon internflyktingar och landets egna flyktingministrar har deklarerat att de inte klarar av att dessutom skydda de tvångsutvisade från Europa. EU:s asylbyrå EASO har i sin rapport helt nyligen påtalat det svåra läget i Kabul, Herat och Mazar-i-Sharif. Ändå ska människor som är på flykt från förföljelse och dödshot fortfarande utvisas till internflykt i dessa städer, enligt Migrationsverket. Dit ska också de unga skickas som växt upp på flykt och inte har någon anknytning till landet.

Utsatta grupper pekas ut, men att tillhöra en utsatt grupp hindrar inte utvisning. Ensamkommande barn som inte har ett ordnat mottagande ska visserligen få stanna i Sverige som alternativt skyddsbehövande, eftersom Migrationsöverdomstolen har lagt fast det. Migrationsverkets exempel visar att en person med ett funktionshinder kan undantas - vilket är bra. Men i övrigt anses den som fyllt 18 av Migrationsverket inte längre riskera rekrytering och utnyttjande, trots att domstolar har gjort en sådan bedömning i flera fall.

Den situation som Migrationsverket beskriver borde ha lett till ändrade riktlinjer för vilka utvisningar som kan verkställas. Internflyktsalternativet missbrukas när människor utvisas till områden i väpnad konflikt, där det inte finns något myndighetsskydd och där ingen kan garantera att utvisade utan kontakter kan hitta försörjning. Hemvistbegreppet missbrukas när människor som inte växt upp i Afghanistan "prövas mot hela landet", alltså anses ha anknytning var som helst, när de i själva verket inte har anknytning någonstans.

Även Migrationsverkets egna misslyckande att hantera asylansökningarna av ensamkommande barn borde ha lett till ändrade riktlinjer. De som kom för två år sedan är nu integrerade i Sverige - men kommer i samma utsträckning att sticka ut som västerniserade i Afghanistan, med ökad risk för personlig förföljelse förutom den allmänna utsattheten.

Vi kräver att Migrationsverket drar konsekvenserna av vad som händer i Afghanistan och stoppar utvisningarna till internflykt och utvisningarna av unga utan anknytning!

Vi kräver att regeringen slår fast att återtagandeavtalet med Afghanistan inte ska missbrukas genom att tvångsutvisa stora grupper vars säkerhet landet inte kan garantera.

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Sanna Vestin, ordförande


 Läs mer:

Hämta Migrationsverkets ställningstagande

Senaste rapporter från FN-organet UNAMA

Rapporten från EU:s asylbyrå EASO

FARR:s tidigare ställningstaganden om Afghanistan och tips om vad du kan göra

Webbsidan för Ung i Sverige som sittstrejkar runtom i Sverige i protest mot utvisningarna till Afghanistan

Stockholmare: Ställ upp som vuxenvolontär till stöd för sittstrejken
(manifestationen flyttas inom kort från Medborgarplatsen till Norra Bantorget)

 

orange knapp

Viktigt!

  • Hur funkar den nya gymnasielagen?

      Denna artikel handlar om alla uppehållstillstånd för gymnasiestudier, både de som trädde i kraft förra året och de nya som gäller från och med 1 juli 2018. Publicerad 18-06-30, senast uppdaterad 18-10-06. Det senast uppdaterade är gulmarkerat!     VIKTIGT. Efter...

    Läs mer...

  • Vanliga frågor om den nya "gymnasielagen"

    Från och med den 1 juli 2018 gäller nya regler om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Nedan finner du frågor och svar som kommit till oss om lagen. Ansökstiden för dem som fått avslag som vuxna löpte ut den 30 september. Sidan...

    Vanliga frågor och svar... Vanliga...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

   

SWISH

123 327 8983

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5