Varför ska dessa ungdomar utvisas?

 98346849 afghanattackhjartan

Nu har Migrationsverket erkänt att det fanns ”brister i utredningarna” då en synskadad 18-åring skulle skickas till Afghanistan där han inte har något nätverk - samtidigt som hans 16-årige lillebror också kunde utvisas eftersom han nu skulle ha ett nätverk - nämligen storebror. Den tragiska konsekvensen blev att storebror tog sitt eget liv i Sverige.

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, välkomnar erkännandet att dessa beslut var felaktiga. Men det här handlar inte bara om brister i utredningarna för två personer. För knappt två veckor sedan blev hälften av dem som var inbokade på ett utvisningsplan kvar i Sverige, eftersom deras utvisningar stoppades tillfälligt. FN har i flera fall begärt att Sverige ska ställa in utvisningar i sista sekunden, bland annat av konvertiter. Även Afghanistans representanter har satt stopp för utvisningar. Dessutom har asylsökande, gode män och organisationer visat på fler orimligheter, godtyckligheter och felhantering både i åldersbedömningar och handläggning. Vi ser beslut som verkar ha tagits med förutsättning att de unga afghanerna ska ut. 

Samtidigt blir det allt svårare att förstå varför Sverige över huvud taget ska utvisa dessa ungdomar till Afghanistan. Amnesty begär att alla återsändanden stoppas. Frivilligorganisationer drar tillbaka sin personal från det bombhärjade Kabul. Afghanistans flyktingministrar vädjar om stopp för tvångsutvisningar från Väst. De ungdomar som nyligen utvisats berättar att de bemöts illa och inte vet vad de ska ta sig till. Andra har redan råkat illa ut. Den senaste bombattacken skedde alldeles i närheten av det tillfälliga boendet för utvisade. Tidigare utvisade försöker lämna Afghanistan. 

Samtidigt, idag, är många afghanska ungdomar tagna i förvar, och pressas att begära resedokument ”frivilligt” från sin ambassad. Nya transporter bokas in.

Det räcker nu. Vi kräver stopp för utvisningarna tills Afghanistanpolitiken omprövats.

För Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. 

Sanna Vestin, ordförande


Läs mer om den bristande rättssäkerheten, och om åldersbedömningarna i synnerhet. Se även flera aktuella rapporter om vad de utvisade riskerar i Afghanistan.