rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenDu har inte förmått göra din underårighet sannolik

Du har inte förmått göra din underårighet sannolik

Den 9 november publicerades en rapport om de åldersuppskrivningar som skett i massomfattning av ensamkommande flyktingbarn. Rapporten visar hur reglerna som förbjuder utvisning av barn som saknar ett ordnat mottagande har rundats. Riksdagens vilja att undanta en stor grupp barn från den tillfälliga lagen har åsidosatts. Till slut har regeringens försök att rädda denna grupp genom gymnasiereglerna satts ur spel.

Rapporten presenterades på en presskonferens den 9 november kl 15  hos Barnrättsbyrån i Stockholm.

Se video från presskonferensen!

Två granskningar har visat att ensamkommande barn under 2016 skrevs upp i ålder i stor omfattning trots att medicinska undersökningar inte gjordes. Det skedde utan normal bevisvärdering och med stora konsekvenser - ungdomar blev hemlösa och antalet utvisningsbeslut i gruppen ökade drastiskt.

Åldern kan vara avgörande för om en ensamkommande ungdom ska bedömas ha skyddsbehov eller inte. Barn utan anhöriga som inte kan skickas tillbaka till sin hemtrakt för att det är för farligt där, skickas inte heller till någon annan del av sitt hemland om de saknar anhöriga där som kan hjälpa dem. Barn utan anhöriga sänds inte heller till Afghanistan om de växt upp på flykt och saknar nätverk i hemlandet. Om åldersuppskrivningar sker oförsiktigt kommer barn att utvisas till sådana situationer trots att de har rätt till asyl.

Dessutom får utvisningar av barn över huvud taget inte verkställas om barnet inte har ett ordnat mottagande i hemlandet. Även detta gör att åldern är avgörande för ett ensamkommande barn. Det får inte bli fel!

Statistiken från 2016 visar att den överväldigande majoriteten av de tonåringar som hade väntats få tillfälliga tillstånd fram till 18-årsdagen istället skrevs upp i ålder. Därmed förlorar de också möjligheten att få förlängt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Reformen som aviserades som något av en amnesti har fått marginell effekt.

Vi såg därför fram emot att de omotiverade åldersbedömningarna skulle upphöra våren 2017 och en ny metod skulle införas som i bästa fall skulle göra åldersbedömningarna mer rättssäkra.

Tyvärr blev det inte så. Även de nya åldersutredningarna har en felmarginal. Eftersom Migrationsverket har fortsatt att åsidosätta all annan bevisning innebär det att en viss andel barn bedöms som vuxna. Metoden kritiseras från vetenskapligt håll och utfallet tyder på att den är ännu mer osäker än som antogs. Samtidigt bidrar den till att ytterligare dra ut på handläggningstiden, medan många ungdomar fyller 18 på naturlig väg. Efter den långa juridiska proceduren stöts de ut ur samhället trots två-tre års integration.

Vi uppmanar regeringen att sätta stopp för oseriösa åldersbedömningar som leder till att skyddsbehövande barn utvisas och att barn utvisas utan ordnat mottagande, i värsta fall till länder där de riskerar rekrytering och utnyttjande.

Vi uppmanar regeringen att förhindra att ungdomar som varit på flykt en stor del av sitt liv och börjat integreras i Sverige återigen rivs upp från sitt sammanhang.


Undertecknat,

Sanna Vestin, Flyktinggruppernas Riksråd, FARR
Michael Williams, Flyktinggruppernas Riksråd, FARR
Ida Hellrup, Barnrättsbyrån
Sara Edvardson Ehrnborg, Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut
Kinna Skoglund, Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut


Kontaktuppgifter:

Sanna Vestin, 0702-741749

Sara Edvardson Ehrnborg. 0733-969418


Länk till rapporten
Du har inte förmått göra din underårighet sannolik

(släpps kl 15 den 9 november 2017)

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5