rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenMyndigheters krig mot civilsamhället behöver vi inte!

Myndigheters krig mot civilsamhället behöver vi inte!

Nu har nästan alla som sökte asyl rekordåret 2015 fått beslut. Sveriges ekonomi går för högvarv medan arbetslösheten är rekordlåg. Det stora hotet mot integrationen ligger inte i att fler människor får bo i Sverige. Det ligger i hur många Sverige vill utvisa - och hur civilsamhället drabbas.

husrannsakanHörby 2018, efter husrannsakan i ideellt familjehem. Innerdörren ligger kvar på golvet. Foto EvaMärta Granqvist.

 

Finansministern har redan bestämt sig. Hon målar upp att integrationen kommer att misslyckas och uppmanar asylsökande att söka sig någon annanstans - som om de fick välja.

Alla är inte lika övertygade. Det är svårt för invandrare att få jobb men Sverige ligger trots allt bra till i statistiken. Trots alla hinder finns mängder av projekt för att få in nyanlända i vård, skola, omsorg och i teknikbranschen, där arbetskraft behövs. I bästa fall blir syrierna en ny framgångssaga för Sverige, precis som bosnierna.

Om integrationen misslyckas så beror det bland annat på alla hinder som politikerna själva beslutat om. Tidsbegränsade tillstånd, hinder för familjeåterförening, press mot att söka jobb snabbt istället för att validera sin utbildning - och alla omflyttningar och byråkratiska hinder mot arbete som de asylsökande utsatts för.

Alla får heller inte lov att integreras.

64.000 människor har fått avslag på sin asylansökan på två år. Mot slutet av perioden ökade andelen avslag för varje månad. I november-december var andelen bifall nere i en tredjedel av Migrationsverkets beslut.

Av dem som fick negativa beslut under 2017 ska en stor del skickas till krigets Afghanistan, de flesta av dem ungdomar utan familj. Andelen negativa beslut för Afghanistan har ökat kraftigt, samtidigt som säkerhetsläget där försämrats. Sammanlagt har ca 12.500 av dem som sökt asyl som ensamkommande barn från Afghanistan fått avslag på två år.

Dessa ungdomar ska skickas till hemlöshet och utstötthet i det osäkra Afghanistan eftersom de inte kunnat bevisa att de är personligen förföljda. Många av de unga har inte bott i Afghanistan fast de är medborgare där. Ett alternativ är att försöka ta sig till Iran, särskilt om det var där de bodde. Men de är papperslösa även där och Iran rekryterar dessa ungdomar till kriget i Syrien. Ytterligare ett alternativ är att försöka söka asyl i ett annat EU-land, vilket ofta leder till att bli papperslös där istället, i väntan på att kanske släppas in i asylproceduren. Men av allt att döma är de flesta som fått avslag helt enkelt ännu kvar som papperslösa i Sverige.

Hur ska du förklara för en ungdom att "du har fått avslag, du måste resa hem", när detta "hem" inte finns? Hur ska du förklara att det är mer moraliskt eller juridiskt fel att leva utanför samhället just i Sverige än i ett annat land?

Alla asylsökande som fick ett första beslut förra året har inte fått slutligt avslag än. Men redan när de fyller 18 eller blir uppskrivna i ålder till 18 måste de ut från familjehem och gruppboenden. Ungdomar som börjat integreras hamnar på gatan just för att de vill gå kvar i skolan. Ensamkommande ungdomar från Irak och Somalia är i samma situation.

Hur många hemlösa människor utan bättre alternativ tål Sverige?

Regeringen har insett att de ensamkommande behandlades illa när de fick vänta på beslut tills de fick avslag som vuxna. Nu väntas ett lagförslag som går ut på att en del av dem ändå ska få stanna under förutsättning att de går i gymnasiet. Det är för lite och för sent - det som borde skett för länge sedan var att stoppa utvisningarna till Afghanistan och över huvud taget ta större hänsyn till de ungas utsatthet i besluten. Istället frodas rättsosäkerheten medan barn och ungdomar far illa i proceduren enligt flera rapporter.

FARR välkomnar ändå varje steg som ger en chans tillbaka in i samhället för så många ungdomar som möjligt. Vi behöver integrerade ungdomar, inte papperslösa. Det skulle vara tragiskt om lagförslaget skulle stoppas. Men om partierna är mer intresserade av att visa att de minsann ställer krav på ungdomarna än att ge dem faktiska möjligheter att integreras, så kommer även detta förslag att falla.

Även regeringen ger motstridiga signaler. Samtidigt som lagförslaget för att rädda ungdomar med utvisningsbeslut aviseras till sommaren så ges ingen respit för de ungdomar det rör sig om, de som försöker gå i skolan men som samtidigt kan gripas för utvisning när som helst.

De som nu ställer upp för ungdomarna är de själva, deras egna kamrater, men också tiotusentals gode män, lärare, familjehem, grannar och andra som lärt känna dem.

Liksom fotfolket i den offentliga sektorn och frivilliga i stor utsträckning skötte mottagandet 2015 så är det samma grupper som nu står för omhändertagandet av de traumatiserade, hemlösa och utstötta. De åtgärder som polisen tar till med regeringens goda minne för att verkställa utvisningarna riktar sig också mot civilsamhället.

För några månader sedan gick polisen in i ett familjeläger ordnat av kyrkan för att hitta papperslösa barn och vuxna. I oktober infördes nya restriktioner i förvaret i Åstorp, så att besök inför utvisning bara fick ske under övervakning och kroppskontakt förbjöds, till och med mellan en blivande förälder och hans gravida hustru.

Nu i januari har polisen gått in med stora patruller i privatpersoners hem, för att de misstänks ha kontakt med ensamkommande ungdomar med utvisningsbeslut.

Det rör sig inte om brottslingar utan om frivilliga familjehem och liknande stödpersoner. Efter en sådan husrannsakan kan hemmet se ut som efter ett inbrott - tillhörigheter har hällts ut, smycken och mediciner kan vara genomsökta. Telefon, kamera, dator kan tas om hand och den vars hem våldgästas kan hållas fast med hot om handfängsel.

Det som behövs nu är ett stopp för utvisningar till länder i väpnad konflikt och moratorium för de ensamkommande ungdomarna. Vi behöver att samhället tar ansvar för tonåringarna på flykt. Alternativet myndigheters krig mot civilsamhället behöver vi inte.

 

För FARR 24 januari 2018
Sanna Vestin, ordförande

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5