rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenAvblås grupputvisningen och ompröva Afghanistanpolitiken!

Avblås grupputvisningen och ompröva Afghanistanpolitiken!

En ny tvångsutvisning av 25 personer från Sverige till Afghanistan planeras till kvällen den 9 april, med chartrat plan och poliseskort. De flesta av dem som ska föras iväg är ungdomar som kom till Sverige som ensamkommande barn.

Det blir allt svårare att förstå varför dessa utvisningar ska fortsätta. Amnesty har begärt att alla återsändanden stoppas. Frivilligorganisationer har dragit tillbaka personal från det bombhärjade Kabul. Afghanistans flyktingministrar har vädjat om stopp för tvångsutvisningar från västländer. Ungdomar som utvisats har råkat illa ut. Dödsfall har förekommit bland utvisade och de flesta rapporteras försöka lämna Afghanistan igen.

FN har i flera fall begärt att Sverige ska ställa in utvisningar i sista sekunden, bland annat av konvertiter. Även Afghanistans representanter har satt stopp för utvisningar. Dessutom har asylsökande, gode män och organisationer visat på orimligheter, godtyckligheter och felhantering både i åldersbedömningar och handläggning. Vi ser beslut som verkar ha tagits med förutsättning att de unga afghanerna ska ut, trots att många av dem har börjat studera eller arbeta i Sverige och saknar anknytning till Afghanistan, där de riskerar att bli måltavla eller rekryteras till terrorgrupperna.

Denna gång har ungdomar som är förvarstagna informerats om att en del av dem står på boardinglistan "i reserv" för den händelse utvisningsbesluten upphävs för några av deras kamrater.  Samtidigt har regeringen föreslagit en reform som ska göra det möjligt för de flesta av dem att få stanna - om de är kvar i Sverige i sommar.

 • Det är orimligt att regeringen med ena handen föreslår ny lagstiftning som erkänner att den här gruppen har behandlats illa och bör få en ny chans - och med andra handen skyndar på utvisningarna av samma grupp.
 • Det är stötande att det finns så mycket osäkerhet i utvisningsbesluten att polisen räknar med att flera kommer att få sina utvisningar stoppade, men bemöter det genom att försöka hinna utvisa fler innan några fel upptäcks.
 • Avblås denna utvisning nu och ompröva Afghanistanpolitiken!

Demonstrationer planeras vid förvaret i Kållered och på järnvägsstationer runtom i landet. Se annonsering från lokala asylgrupper och ungdomsgrupper.

Insamling till stöd för dem som utvisats organiseras av gruppen "Hopp till Kabul".

 

orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5