rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFARR: Skicka inte ungdomar till IS!

FARR: Skicka inte ungdomar till IS!

Den 4 juni debatterar riksdagen en ny möjlighet för uppehållstillstånd för ett antal flyktingungdomar som hamnat i kläm i Sveriges asylprocess. De sökte asyl i Sverige som minderåriga men har genom den långa handläggningstiden fått beslut som vuxna, vilket gjort att oväntat många fått beslut om utvisning. Att en del av dem nu ändå får en ny chans är en seger för ungdomarna själva och de vuxna som finns omkring dem. Genom att organisera sig och berätta vad som hänt dem har de lyckats nå fram till politikerna.

Gruppen omfattar ca 9.000 ungdomar, de allra flesta från krigets Afghanistan eller från en papperslös tillvaro i något av grannländerna. De sökte skydd hos oss och de flesta hann påbörja en ny tillvaro med studier, vänner och drömmar om att bidra till samhället. De har anpassat sig till "svenska värderingar", något som nu straffar sig genom att de som västerniserade riskerar att bli måltavla i hemlandet, där både talibaner och IS har flyttat fram positionerna. Återvändande är för de flesta en omöjlighet - de är lika ovälkomna i hemlandet som här, bara ännu mer utsatta.

Inget problem försvinner genom att rösta nej till uppgörelsen. Ungdomarna finns kvar, som marginaliserade papperslösa, här, i hemlandet eller i något annat land dit de försöker ta sig. Valet att istället låta dem stanna och utbilda sig borde vara lätt. Sverige har dessutom ett ansvar för att stötta dessa unga varav så många fått psykiska problem och självmordstankar i sin hopplösa situation.

FARR önskar som många andra att valet inte hade stått så här. Det ska inte behövas en krånglig lagstiftning för en specifik grupp. Vi vill egentligen inte att närvaro i skolan ska avgöra vem som får uppehållstillstånd. Det stora problemet är att svenska myndigheters bedömning av vissa konflikter, inte minst den i Afghanistan och de unga exilafghanernas skyddsbehov är orimligt strikt. Sverige sticker ut i statistiken. Italien och Schweiz utvisar i stort sett inga till Afghanistan. Finland låter mer än 70 % stanna, Norge mer än 60 %. I Belgien och Tyskland är siffran ungefär 50% - och i Sverige 30 %. Andelen har blivit mindre varje år sedan 2014 trots att säkerhetsläget i Afghanistan har blivit sämre.

Lagen är full av brister. Det finns ingen överenskommelse med kommunerna om hur dessa ungdomar ska överleva, hitta någonstans att bo och inte minst en skola som vill ta emot dem, nu när de får stanna just för att gå i gymnasiet.

Vi vill också påpeka att även om lagen antas kommer flera tusen ungdomar med utvisningsbeslut att finnas kvar i precis samma situation som de som råkar omfattas av lagens omotiverade datumgränser.

De värst drabbade är de unga som fått vänta lika länge men fortfarande var barn när de fick beslut och inte har skrivits upp i ålder, men ändå har fått utvisningsbeslut med hänvisning till att de nog har släktingar som kan ta hand om dem. När detta inte stämmer får barnen vänta i Sverige tills de fyller 18 och därefter kan utvisningen verkställas. Detta är grymt och ovärdigt Sverige. Denna grupp omfattas varken av de gamla eller de nya gymnasiereglerna. Det hjälper inte att de sköter sig och går i skolan.

Vi uppmanar riksdagen

 • att anta gymnasielagen och komplettera den med uppdrag åt kommunerna att sörja för boende och gymnasieplatser,
 • att frysa återtagandeavtalet med Afghanistan i nuvarande läge,
 • att begära av regeringen att sätta stopp för tidsbegränsade uppehållstillstånd och uppskjuten verkställighet för minderåriga och
 • att initiera en utredning om hur skyddet kan stärkas för asylsökande från terrordrabbade länder.

Fakta: FARR om gymnasielagen och bakgrunden, ECRE om utvisningar till Afghanistan från olika länder.
Agera: Ung i Sverige arrangerar kärleksmanifestationer 9 juni.

 

orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5