rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenAfghanistan är inte säkert - stoppa tvångsutvisningarna!

Afghanistan är inte säkert - stoppa tvångsutvisningarna!

PRESSMEDDELANDE FRÅN FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD, FARR:

roksvamp centrerad

Den 17 september meddelade Migrationsverket att principerna för utvisningar från Sverige till Afghanistan inte behöver ändras. Uttalandet kom efter att FN:s flyktingorgan UNHCR publicerat nya riktlinjer. Dessa innebär bland annat att människor från andra delar av Afghanistan inte ska hänvisas till att bosätta sig i huvudstaden Kabul. Det är både för farligt och för omöjligt att leva i Kabul som återsänd flykting, enligt UNHCR. (Eller med asylrättsliga termer: Internflyktsalternativet är varken "relevant" eller "rimligt".)

 

Migrationsverket lutar sig istället mot EU:s asylbyrå som i juni kom med egna riktlinjer utan samma kategoriska bedömning av Kabul som FN nu gjort. Eftersom antalet dödade civila inte är högre i Kabul första halvåret 2018 än 2017 anser Migrationsverket att människor fortfarande kan utvisas dit.

Vi som inte har makt att besluta över utvisningar men som följer utvecklingen i Afghanistan är mer oroliga än så.

Av UNHCR:s gedigna rapport framgår inte bara dödssiffror utan också hur talibanerna tagit över makten i en allt större del av landet, hur provinshuvudstäder kan intas tillfälligt som maktdemonstration, hur både talibaner och IS systematiskt attackerar civila. Säkerhetsläget har sakta men säkert förvärrats under de två år som gått sedan UNHCR:s förra riktlinjer 2016. Bomberna riktas fortfarande mot regeringsanställda och militär, men allt oftare kan de utlösas i en moské, en skola, en vallokal, en idrottsklubb... Även regeringssidans aktioner drabbar civila.

Ungdomar som redan utvisats kontaktar sina vänner i Sverige med skakande berättelser om attacker de blivit vittnen till. Att se människor splittras mitt i livet är lika fasansfullt i Kabul som om det skulle hända i Stockholm.

Enligt den senaste kvartalsstatistiken från EU (Q2) fick 99% av de asylsökande från Afghanistan stanna i Schweitz, 84% i Italien, 75% i Grekland, 71% i Frankrike, 64% i Finland, 54% i Belgien, 39% i Tyskland och 32% i Sverige. Att Sverige ligger så lågt beror troligen delvis på de höga beviskrav som ställs här på dem som har särskilda skyddsbehov såsom konvertiter, hbtq-personer och personer som redan dragit på sig ett hot i Afghanistan. Sverige verkar dessutom missbedöma det allmänna säkerhetsläget.

UNHCR är inte en extrem aktivistgrupp. Det är världens största flyktingorganisation och den som har mandat att övervaka de internationella flyktingkonventionerna och organisera både flyktingmottagande och återvändande på åtskilliga platser. I Afghanistan finns UNHCR på marken som stöd inte minst för de hundratusentals som återvänt från Iran och Pakistan, där deras uppehållstillstånd inte förlängs. UNHCR är inte motståndare till frivilligt återvändande. När UNHCR nu säger att situationen är omöjlig i Kabul borde Migrationsverket lyssna.

Även EU:s asylbyrå avråder faktiskt från att utvisa personer till internflykt om de saknar nätverk eller varit borta länge från hemlandet.

Riskbedömningen ska vara framåtsyftande. Migrationsverket borde läsa dessa rapporter noggrant och återkomma med ett nytt ställningstagande som väger in hur behovet av skydd kan öka när spänningarna stiger i landet.

Den som ska försöka återvända till en plats ute i landet som var den egna eller föräldrarnas hemort för många år sedan riskerar att råka mycket illa ut under nu gällande parallella rättssystem och sharialagar och med misstanken att man stödjer "utlänningarna". Vissa grupper är särskilt utsatta, som barn, kvinnor, personer som beter sig som västerlänningar , hazara och shiamuslimer... Men ingen etnicitet eller religion är förskonad. Den som ska återvända till Kabul eller en annan av storstäderna och försöka klara sig som daglönare kommer att röra sig i livsfarliga zoner utan skydd.

De människor som utvisas från Sverige kommer inte i stora grupper som återvändarna från grannländerna. De möter inte ett organiserat mottagande. Inte ens EU:s riktade stödprogram ERIN fungerar just nu. Vi som följer de asylsökande i Sverige får också direktrapporterna från dem som tvångsutvisats och lämnats åt sitt öde.

Afghanistan behöver biståndet och har i stora drag gått med på återvändande från EU-länder. Men det specifika återtagandeavtal som Sverige slöt med Afghanistan vägrade Afghanistans parlament att underteckna bland annat eftersom det innebar tvångsutvisningar. Sverige borde inte utnyttja sitt ekonomiska övertag till att tvinga Afghanistan att ta emot fler.

Frys återtagandeavtalet med Afghanistan!
Stoppa utvisningarna tills afghanistanpolitiken har omprövats!

 



Se även:

 

Följ länkarna på denna sida:
https://www.farr.se/sv/aktuellt-a-press/pressmeddelande/1634-afghanistan-aer-inte-saekert-stoppa-tvangsutvisningarna

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5