rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenOvärdig grupputvisning väntas enligt FARR

Ovärdig grupputvisning väntas enligt FARR

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) protesterar mot att ännu en grupp människor utvisas till Afghanistan idag, trots att Migrationsverket just nu förbereder ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i landet. Utvisningen sker dessutom inte på ett värdigt sätt, enligt FARR.

Alla som ska utvisas har suttit i förvar en kortare eller längre tid, men oftast i total ovisshet om vilken dag de ska tvingas lämna Sverige. Det har nyligen uppmärksammats att utvisningar sker med överraskning och att det även är ovisst för Migrationsverket när dessa utvisningar sker. Detta trots att Migrationsverket har ansvaret enligt EU:s återvändandedirektiv att övervaka tvångsavvisningar.

Den övergripande målsättningen både enligt svenska normer och enligt återtagandeavtalet med Afganistan är att när människor tvingas lämna Sverige ska det ske med värdighet och i säkerhet. Detta är definitivt inte fallet när de som väntar i förvar inte får besked eller får oklara besked om när en resa kan ske, påpekar FARR:s ordförande advokat Emma Persson.

I praktiken vet de svenska myndigheterna att utvisningar till Afghanistan ska planeras minst 3-4 veckor i förväg och oftast längre, i synnerhet om utvisningar sker i samarbete med EU:s gränsmyndighet FRONTEX.

- Att berövas sin frihet är en stor kränkning av en människas integritet och kan ha negativa påverkan på en människas hälsa, säger Emma Persson. - Att under den tiden inte få klarhet när man ska lämna Sverige späder på plågan att vara inlåst och minskar möjligheten att kunna förbereda sin ankomst genom att kontakta släkt och vänner i förväg.

- Det finns inget förutsägbart och humant i att upplysa personer som ska utvisas ett par timmar innan de ska deporteras. Enskilda har fått höra repliker som "Vi tror inte att du ska åka men det är inte säkert ändå". Eller att "Vi skojade bara med din vän att han skulle åka". Sådana uttalanden borde inte förekomma - de är kränkande mot en individ som redan befinner sig i en utsatt situation. Vi vet att personer som redan är traumatiserade eller sårbara på andra sätt finns bland dem som ska utvisas. FARR för en dialog även med Afghanistans flyktingministrar om hur återtagandeavtalet borde tolkas.

Enligt Emma Persson anser FARR att inga tvångsutvisningar borde ske till Afghanistan som säkerhetsläget ser ut, speciellt inte i väntan på ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket. Sverige sticker ut bland EU-länderna genom att en så stor andel av asylsökande från Afghanistan får avslag här.

- Om en planerad grupputvisning ändå sker är det ett minimikrav att anställda på förvaret ska bete sig professionellt och ge möjlighet för den förvarstagne att på allra bästa sätt förbereda återkomsten till hemlandet. Detta innebär att få veta dag och tidpunkt för resan och ankomsten i rimlig tid. 

Kontakt: Emma Persson 0705-088518
FARR: 08-7100245

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5