rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenÖverraskande svar från EU-kandidaterna om asylfrågor

Överraskande svar från EU-kandidaterna om asylfrågor

Bara 3 av 9 partier tar tydlig ställning emot EU:s ekonomiska samarbete med kustbevakningen i Libyen. Detta visar enkäten inför EU-valet som Refugees Welcome Sverige, RWS, och Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, publicerar idag.

Enkäten, som skickats ut till topp-kandidaterna från de partier som finns representerade i EU-parlamentet, består av 7 frågor. Några frågor behandlar EU:s migrations- och gränssamarbeten med länder utanför EU. Andra gäller CEAS (Common European Asylum System). En av frågorna rör EU:s ekonomiska samarbete med Libyen. Den libyska kustbevakningen har vid upprepade tillfällen öppnat eld mot, skjutit sönder och sänkt migrantbåtar. De migranter och flyktingar som omhändertas av den libyska kustbevakningen sätts i migrationshäkten där de utsätts för tortyr, svält och våldtäkter och riskerar att bli sålda.

- Det är otroligt problematiskt att kandidaterna från 6 partier inte tar ställning mot samarbetet med Libyen. EU är medskyldigt till den omänskliga behandling som flyktingar och andra migranter utsätts för. Våra skattepengar ska aldrig gå till att beväpna illegitima aktörer så som den libyska kustbevakningen. Alla satsningar bör istället gå till att hjälpa människor på flykt, säger Kamal El Salim, ordförande för Refugees Welcome Sverige, RWS.

CEAS är ett europeiskt lagpaket som behandlar EU:s asylpolitik och som just nu håller på att omförhandlas. Flera direktiv skall göras om och bli till förordningar. Syftet med att införa förordningar är att det ska bli lika villkor oberoende av vilket EU-land som tar emot asylsökande. Inget land får ha bättre eller sämre villkor för dem som söker internationellt skydd. Förordningar är överstatliga och tvingande. Förslagen kommer alltså att påverka asylrätten i Sverige.

Permanenta uppehållstillstånd har varit norm i Sverige i över 30 år fram till 2015 då tillfälliga uppehållstillstånd infördes temporärt genom en tillfällig lag. Ett av förslagen i den föreslagna skyddsgrundsförordningen är att EU:s medlemsstater bara ska kunna bevilja tillfälliga uppehållstillstånd, vilket skulle innebära att Sverige inte kommer kunna återgå till permanenta uppehållstillstånd. Enkätundersökningen visar att kandidaterna från FI, MP, V, S och C är starkt negativa till denna förändring medan L:s kandidater är svagt negativa och kandidaterna från KD, M och SD är starkt positiva.

- Sverige har länge varit ett land som har varit ett föredöme för andra när det kommer till asylrätten. Det är otroligt viktigt att våra politiker nu driver på för att CEAS och harmoniseringen av EU:s asylsystem inte innebär att Sverige sänker sin standard utan att andra länder tvingas höja sin. Det är helt avgörande att rätten att söka asyl och konventioner om mänskliga rättigheter upprätthålls, säger Sara Edvardson Ehrnborg, ordförande i FARR.

Förutom frågor om Libyen och tillfälliga uppehållstillstånd tog kandidaterna ställning till frågor om återtagandeavtal, Frontex budget, skäl som uppkommit efter flykten, kriminalisering av hjälpinsatser och "säkra länder". Högst svarsfrekvens på enkäten har Miljöpartiet och Feministiskt initiativ där 100 procent av kandidaterna har svarat. Av centerpartisterna svarade 80 procent, av socialdemokraterna och vänsterpartiet 70. Kristdemokraterna och Liberalerna svarade till 60 procent men Sverigedemokraterna bara 30. Ingen av kandidaterna från moderaterna tog sig tid att svara men istället har det kommit in ett svar för hela partiet.

Se sammanfattningar och diagram som visar kandidaternas svar på delfrågorna:

Läs alla resultat från undersökningen här!

Kontaktpersoner:

Kajsa Sörman, RWS, 073-4441986

Alice Hertzberg, FARR, 073-9833044

FARR: 08-7100245

 

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5