rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenTill våra regeringar: Gå med i koalitionen av villiga!

Till våra regeringar: Gå med i koalitionen av villiga!

Organisationer i gemensam vädjan:
Nordiskt och baltiskt deltagande behövs i europeiska överenskommelser för landstigning och omfördelningsmekanismer

26 frivilligorganisationer i de nordiska och baltiska länderna, däribland FARR, har i veckan gått ut med ett öppet brev där våra regeringar uppmanas att engagera sig i den föreslagna överenskommelsen om landstigning, och omfördelning av människor på flykt.


Hela brevet:

Berättelser om och bilder på människor strandsatta på båtar på Medelhavet har sedan länge dominerat media. Människor är fast på båtar i flera veckor utan tillräcklig tillgång till vatten, mat och vård, och riskerar slutligen att nekas tillgång till en asylprocess.
Den nuvarande ad-hoc inställningen, att förhandla “båt för båt” om landstigning, fungerar inte. Det finns ett brådskande behov av att säkerställa säkra räddningsinsatser och skyndsamma och adekvata landstigningar för människor som är fast på öppet hav.

En omförhandling av Dublinförordningen för att etablera en permanent mekanism för omfördelning vore att föredra. Denna mekanism måste säkerställa ett jämnt ansvarstagande mellan de europeiska staterna och förhindra situationer så som den nuvarande humanitära krisen på de Egeiska öarna i Grekland.

Eftersom det hittills har visat sig vara svårt att nå en sådan överenskommelse är de europeiska länderna tvungna att hitta konstruktiva alternativ som respekterar tryggheten och värdigheten för människor som räddats på öppet hav.
Den nyligen grundade “coalition of the willing” och Maltadeklarationen är positiva och betydelsefulla försök till framsteg. Tyskland, Italien, Frankrike och Malta har anslutit sig till deklarationen som antogs den 23 september 2019.Ytterligare europeiska stater har i början av oktober 2019 ställt sig bakom den.

Vår oro kvarstår över de aspekter i Maltadeklarationen som avser att minska antalet asylsökande och att i praktiken hindra tillgången till skydd i Europa. Mekanismens grundläggande innebörd att säkerställa en värdig och skyndsam omfördelning av asylsökande baserat på frivilliga löften av europeiska stater är dock en brådskande angelägenhet.

Gemensamma europeiska överenskommelser om landstigning och omfördelning kan endast fungera om de stöds av länder som kan och vill säkerställa ett adekvat mottagande, en rättvis och effektiv behandling av asylansökningar, att skydd ges till de med skyddsbehov samt att de utan skyddsbehov kan återvända på ett säkert sätt.

De nordiska och baltiska länderna har förmågan att bidra baserat på gemensamma värderingar såsom respekten för mänsklig värdighet, rättssäkerhet och socialt ansvar.

Vi, de undertecknade organisationerna som representerar det nordiska och baltiska civilsamhället, stödjer därför den nuvarande​ koalitionen av länder.

Vi uppmanar våra regeringar att agera i en anda av solidaritet och samarbete - både gentemot människorna som kommer till den europeiska kusten för att söka skydd och gentemot de länder belägna vid Europas södra gränser - och att engagera sig på ett konstruktivt sätt i den föreslagna överenskommelsen om landstigning, och omfördelning av människor på flykt.

 

Undertecknare

Amnesty International, svenska, norska, danska och finska sektionerna
Asylrättscentrum
Caritas Sverige
Dansk Flygtningehjaelp
Dansk Flygtningehjaelp Ungdom
Evangeliska frikyrkan
Eesti Pagulasabi
Equmeniakyrkan
FARR
Finnisk Refugee Advice Centre
Finnish Refugee Council
Frälsningsarmén
IM Individuell Människohjälp
Latvian Centre for Human Rights
Lietuvos Raudonasis Kryzius
Läkare utan gränser, Sverige, Danmark Norge och Finland
Mellemfolkeligt Samvirke
NOAS
Norsk Folkehjelp
Norwegian Refugee Council
Svenska Röda Korset
Sociala missionen
Svenska Alliansmissionen
Svenska kyrkan
Sveriges kristna råd
Sveriges Stadsmissioner

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5