20 och 24 november - demonstrera för barns rätt!

alla barnFoto: Liv utan Gränser
Idag 20 november på Barnkonventionens dag och den 24 november, "den tillfälliga lagens dag", manifesterar människor på minst 60 orter i Sverige. FARR:s ordförande Sara Edvardson Ehrnborg uppmanar beslutsfattarna att tänka efter vilket samhälle vi vill ha, ett räddhågset och fientligt eller ett modigt och människovänligt.

Den 20 november 1989, idag för 30 år sedan, antogs FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Fortfarande har inte alla barn tillgång till sina rättigheter i Sverige, särskilt inte barn på flykt. Den 1 januari införs Barnkonventionen som svensk lag och många hoppas på att detta ska göra skillnad. Idag på jubileumsdagen demonstrerar barnfamiljer runtom i Sverige mot att de ska utvisas till krig.

Den 24 november 2015 deklarerade Sveriges regering att möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige skulle begränsas, för att avskräcka fler asylsökande från att söka sig hit. Datumet har fortsatt spela stor roll i lagstiftningen, en godtycklig gräns som avgjort hur barn och unga ska behandlas. Fyra år senare, söndag den 24 november, hålls ljusmanifestationer på minst 60 platser.

inte ett ar till- Den tillfälliga begränsningslagen har gett konsekvenser långt utöver att "bara" stänga gränserna säger Sara Edvardson Ehrnborg. Barnen har drabbats oerhört hårt, både de som flytt med och utan sina föräldrar. Men inte bara det - även det mottagande civilsamhället har drabbats när band mellan flyktingar och svenskar slitits sönder runt om i Sverige. Det var och är fortfarande en skam att använda en lag retroaktivt - att först säga välkommen och sedan stänga dörren för människor på flykt.

Demonstrationer arrangerade 20 november av asylsökande barnfamiljer i Liv utan gränser - se listan här!

Ljusmanifestationer som arrangeras 24 november av nätverket "Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa" - se listan här

Se även: demonstration i Stockholm den 24 november mot utvisningar till Afghanistan