rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenStoppa utvisningarna av våra medmänniskor omedelbart!

Stoppa utvisningarna av våra medmänniskor omedelbart!

I spåren av coronavirusets spridning över världen stänger länder sina gränser, flygrutter stoppas, människor sätts i karantän, skolor stängs och äldre uppmanas att isolera sig. Sveriges samlade myndighetsexpertis skickar en skarp uppmaning till var och en av oss: vi måste hjälpas åt att inte sprida coronaviruset vidare. 

Människor som hotas av utvisning är en mycket utsatt och sårbar grupp; i skenet av coronavirusets framfart ännu mer utsatt. Ofta är ursprungsländerna härjade av inre konflikter och krig. De saknar fungerande sjukvård och sjukvårdsmateriel. Sverige riskerar, om vi fortsätter med utvisningarna i det här läget att sprida coronaviruset vidare till konfliktfyllda, fattiga och krigshärjade länder.  

 FARR kräver med anledning av detta, i solidaritet med våra utvisningshotade medmänniskor

 • att regeringen förordnar att verkställighet av utvisningar/avvisningar med tvång upphör tills vidare till alla länder på grund av den rådande coronapandemin
 • att Migrationsverket fastställer att spridningsrisk av coronaviruset utgör ett tillfälligt praktiskt verkställighetshinder
 • att gränspolisen NOA avbeställer redan planerade utvisningar under de närmaste månaderna
 • att förvarstagna släpps från förvaren på grund av ovan nämnda praktiska verkställighetshinder och beslut om uppsikt tas för att undvika att förvaren blir till smittohärdar
 • att Sverige skyndsamt verkar för att EU kommissionen uppmanar alla medlemsstater att upphöra med verkställigheter under tiden som pandemin fortgår
 • att EU-länderna agerar snarast med att evakuera alla asylsökande från de grekiska öarna 
 • att EU-länderna solidariskt erbjuder skydd till skyddsbehövande och skydd från coronapandemin

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR)

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5